^ö^ ÚVOD ^ö^ O ORGANIZACI ^ö^ KONTAKTY ^ö^ PORADNA ^ö^ ODKAZY    


FaceBook

Anketa
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 36079.
43.4% (15671)
28.5% (10286)
28.1% (10122)
V této anketě jste již hlasoval(a).

Naši sponzoři a partneřiČESON je členem organizace BatLife
Dlouhodobý monitoring netopýřích populací

Sledování stavu biotopů a druhů vychází z ustanovení evropského práva (především Směrnice o stanovištích), které bylo implementováno do zák. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Toto ustanovení ukládá orgánům ochrany přírody povinnost sledovat stav evropsky významných druhů a typů evropsky významných stanovišť; plněním tohoto úkolu byla pak Ministerstvem životního prostředí pověřena právě AOPK ČR, konkrétně sekce dokumentace přírody a krajiny. Hlavním účelem monitoringu je tedy hodnocení dlouhodobého vývoje populací druhu z hlediska ochrany. Aktuálně se na území České republiky vyskytuje 25 druhů letounů dvou čeledí (netopýrovití – Vespertilionidae a vrápencovití – Rhinolophidae). A přestože všechny druhy nepatří k evropsky významným druhům (pouze šest z nich) jsou všichni netopýři hlediska legislativy České republiky zařazeni mezi zvláště chráněné živočichy. Šest z nich je v kategorii kriticky ohrožený, ostatní v kategorii silně ohrožený druh.

Česká společnost pro ochranu netopýrů dlouhodobý monitoring netopýřích populací provádí ve spolupráci s AOPK ČR. Konkrétní extenzivní i intenzivní monitoring pak zahrnuje: 1) sčítání netopýrů na zimovištích, 2) sčítání letních kolonií, 3) sledování pomocí ultrazvukových detektorů, 4) odchyty do sítí, 5) telemetrické sledování. V případě prvních dvou metod se ve své podstatě jedná o pokračování dlouhodobého projektu, který byl zahájen již v roce 1969 a získaná data tak zásadně přispívají k řešení problematiky dlouhodobých změn rozšíření a početnosti jednotlivých druhů na území ČR, včetně objasnění příčin těchto změn. Moderní metody výzkumu jako detektoring a telemetrie získané výsledky významně doplňují z hlediska faunistiky, biologie a ekologie.

Metodika monitoringu letounů

1) sčítání netopýrů na zimovištích

2) sčítání letních kolonií

3) sledování pomocí ultrazvukových detektorů

4) sledování pomocí nettingu (odchytu do sítí)


Rámcová metodika AOPK ČR:
  • pro jednotlivé druhy
  • metodické přístupy