^ö^ ÚVOD ^ö^ O ORGANIZACI ^ö^ KONTAKTY ^ö^ PORADNA ^ö^ ODKAZY    


FaceBook

Anketa
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 36080.
43.4% (15672)
28.5% (10286)
28.1% (10122)

Naši sponzoři a partneřiČESON je členem organizace BatLife
Organizační struktura

Název organizace:
Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON)
Právní forma:
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5183
Působnost: Česká a Slovenská republika
Sídlo: Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, 128 00 Praha 2
IČO: 49370731
DIČ: CZ49370731 (jsme plátci DPH)
Bankovní spojení: č.ú. 4413339/0800
Statutární zástupci: Ivan Horáček (předseda), Petr Benda (místopředseda), Tomáš Bartonička (ředitel), Petra Schnitzerová (zástupce ředitele)
E-mail: netopyr@ceson.org
Telefon: Volejte v případě potřeby kontaktovat kancelář organizace, nikoli v případě problémů s netopýry.
ředitel: 774 080 402, zástupce ředitele: 605 870 323
ID datové schránky: kxvuut8

V případě, že potřebujete poradit s netopýry, volejte 737 121 672.

Nejvyšším orgánem ČESON je valná hromada, která schvaluje stanovy, volí výbor, revizní komisi a předsedu. Výbor je dozorčí a strategický orgán, který dohlíží na chod organizace. Skládá se ze sedmi členů. Revizní komise má členy tři.

Výbor (2024-2029):
Ivan Horáček (předseda), Petr Benda (místopředseda), Jiří Šafář, Radek Lučan, Antonín Reiter, Michal Andreas a Evžen Tošenovský

Revizní komise (2024-2029): Vladimír Hanzal, Martin Koudelka a Petr Kužela

Jak se stát členem

Chcete-li se stát členem, stačí písemně o to požádat na adrese: ČESON, Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, 128 00 Praha 2 nebo emailem na: netopyr@ceson.org. V žádosti uveďte jméno, adresu bydliště, email a vaši motivaci, proč se chcete stát členem ČESON a co vás na netopýrech zaujalo.
Vaše žádost bude projednána výborem. Děkujeme.

Kromě běžného (individuálního) členství nabízíme také možnost rodinného či kolektivního členství.

Budeme Vás průběžně informovat o činnosti společnosti a akcích pro členy prostřednictvím elektronického zpravodaje rozesílaného emailem. Zavazujete se platit členský příspěvek a dodržovat pravidla daná stanovami a morální kodex člena ČESON. Členství lze kdykoliv na žádost ukončit. Pokud člen po tři roky za sebou nezaplatí příspěvky, členství zaniká. Všichni členové mají možnost získat členský průkaz ČESON, který může usnadnit komunikaci s vlastníky a správci objektů či pozemků s výskytem netopýrů. Předpokladem je zaslání všech potřebných podkladů (průkazové foto, datum narození, adresa bydliště).

Roční členský příspěvek ČESON činí 300,- Kč (v případě rodinného či kolektivního členství je to 500,- Kč). Můžete ho zaplatit převodem na účet č. 4413339/0800, je však nutné uvést jméno odesílatele, aby bylo možné platbu identifikovat na výpisu z účtu. Kromě toho lze členské příspěvky platit v hotovosti na valné hromadě ČESON.

Jak nás můžete podpořit

Naše projekty na ochranu netopýrů a jejich úkrytů můžete podpořit také prostřednictvím finančního daru. Peníze lze zaslat na náš účet č: 4413339/0800, do textu platby napište: „jméno a příjmení; dar na ochranu netopýrů“. Kontaktujte nás na email netopyr@ceson.org, abychom vám mohli doručit doklad o poskytnutí daru (darovanou částku lze za určitých podmínek odečíst od základu daně z příjmu v daňovém přiznání). Rozhodnete-li se pro trvalý příkaz, ozvěte se nám, prosím.

Děkujeme všem dárcům za podporu naší činnosti!