^ö^ ÚVOD ^ö^ O ORGANIZACI ^ö^ KONTAKTY ^ö^ PORADNA ^ö^ ODKAZY    


FaceBook

Anketa
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 36079.
43.4% (15671)
28.5% (10286)
28.1% (10122)
V této anketě jste již hlasoval(a).

Naši sponzoři a partneřiČESON je členem organizace BatLife
Netopýři v panelových sídlištích – výzva k mapování

Panelová sídliště (resp. větrací dutiny a štěrbiny pod střechami či mezi panely panelových domů) představují významný zdroj potenciálních úkrytů nejen pro rorýse a další ptáky, ale i pro netopýry. Zdá se dokonce, že v průběhu posledního desetiletí, došlo u středoevropských populací několika druhů netopýrů k posunu úkrytové strategie a právě panelová sídliště se stala místy jejich nejčastějšího výskytu. Velkoplošné stavební úpravy panelových domů, které v současnosti probíhají, představují proto pro populace těchto druhů velmi závažné nebezpečí (podrobné informace o této problematice a rovněž o mezinárodním projektu, který se jejím řešením zabývá, jsou k disposici na webové stránce www.ceson.org). Uvedené skutečnosti se v první řadě týkají netopýra rezavého (Nyctalus noctula), netopýra hvízdavého (Pipistrellus pipistrellus), netopýra pestrého (Vespertilio murinus) a netopýra večerního (Eptesicus serotinus). Tyto druhy využívají štěrbinové úkryty v panelových domech tradičně pro zimování a v období jarních a podzimních přeletů, v posledním desetiletí však, jak se zdá, pravidelně i v letním období jako úkryty mateřských kolonií.

Bohužel, konkrétní údaje o jejich výskytu máme k disposici jen z malého zlomku celkového množství panelových sídlišť, které na našem území existují. Pokusem tyto znalosti rozšířit a získat rámcovou představu o faktickém rozsahu osídlení sídlišť netopýry je navrhovaná výzkumná akce. Získaná data by měla následně sloužit zejména jako podklad pro činnost orgánů ochrany přírody v souvislosti s plánovanými rekonstrukcemi budov a měla by tak přispět ke zefektivnění ochrany uvedených druhů netopýrů. Právě vaše spoluúčast a pomoc může ku zdaru této akce velmi podstatně přispět.

Vlastní úkol je celkem nenáročný: (1) v podvečer se projít intravilánem či podél okraje zvoleného panelového sídliště a v době soumraku zaznamenat zda a v jakém počtu (optimálně i odkud) zde vyletují netopýři. Možný úkryt lze dohledat podle směru vyletujících netopýrů, případně podle hlasových projevů před výletem. Druhové určení netopýrů mohou provést specialisté pomocí ultrazvukového detektoru, není to však bezpodmínečně nutné. Rozlišení dvou hlavních druhů přicházejících v úvahu je totiž snadné i pro naprostého laika (netopýr rezavý – velký se špičatými křídly a rychlým přímým letem, typicky vysoko na obloze, jeho hlas je občas slyšet i prostým uchem, netopýr hvízdavý – velmi malý s rychlým spíše třepotavým letem kolem lamp). (2) Výsledky (i negativní!) a několik informací o lokalitě zaznamenat do přiloženého dotazníku, resp. do jeho elektronické verse dostupné níže na této stránce. (3) Ideální by bylo provést průzkum čtyřikrát: v průběhu dubna (zimující a protahující populace), dále během léta (červen – začátek července), začátkem podzimu (konce srpna - září) a na konci podzimu (listopad). Jakékoliv další podrobnosti o výskytu netopýrů budou samozřejmě velmi vítány, stejně tak jako data z opakovaných kontrol. Nicméně, znovu zdůrazňujeme: každý jednotlivý i neúplný záznam (včetně negativních) má svou cenu, stejně jako záznamy podobných pozorování z dřívější doby, a budeme za něj velmi vděčni.

Za vaši pomoc a spoluúčast na této akci předem děkujeme.

ČESON – Česká společnost pro ochranu netopýrů
www.ceson.org