^ö^ ÚVOD ^ö^ O ORGANIZACI ^ö^ KONTAKTY ^ö^ PORADNA ^ö^ ODKAZY    


FaceBook

Anketa
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 36079.
43.4% (15671)
28.5% (10286)
28.1% (10122)

Naši sponzoři a partneřiČESON je členem organizace BatLife
Projekty

Skrytý život v památkách – výpravy za tajemstvím létajících savců (2019 – 2021)

Cílem projektu je zlepšit ochranu synantropních druhů netopýrů prostřednictvím zvýšení informovanosti široké veřejnosti. Významným principem je využití turisticky atraktivních lokalit a aktivní zapojení vlastníků a správců památek do aktivit propagujících ochranu netopýrů.

Náplní projektu je zejména:

  • realizace řady osvětových aktivit ve spolupráci se správci a majiteli památek (hradů, zámků, klášterů, starých vojenských pevností, zpřístupněných důlních děl apod.) – kamerové přenosy z úkrytů letních kolonií, informace o netopýrech ve výkladu průvodců, pracovní listy pro děti, informační tabule
  • využití moderních metod pro oslovení dalších cílových skupin – geocachingová série, questingové trasy, interaktivní mapy na webových stránkách, online přenos z letní kolonie
  • organizování osvětových akcí pro veřejnost a prezentace putovní výstavy
  • informování cílových skupin prostřednictvím poradenského servisu (včetně značení výletových otvorů na půdách s letními koloniemi) a série vzdělávacích seminářů
  • oceňování aktivního přístupu při ochraně netopýřích úkrytů (motivační akce „Náš soused je netopýr“)
  • vytvoření nových naučných materiálů (vzdělávací video zachycující život v letní kolonii, propagační materiál přibližující životní cyklus netopýrů)


Realizace: říjen 2019 - prosinec 2021

Více o jednotlivých aktivitách na stránkách projektu.

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.