^ö^ ÚVOD ^ö^ O ORGANIZACI ^ö^ KONTAKTY ^ö^ PORADNA ^ö^ ODKAZY    


FaceBook

Anketa
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 33028.
44.1% (14576)
28.2% (9323)
27.6% (9129)

Naši sponzoři a partneřiČESON je členem organizace BatLife
Projekty

Ochrana netopýrů vázaných na úkryty v městském prostředí (2017 – 2018)

Cílem projektu je:

  • Další zefektivňování ochrany netopýrů vázaných na úkryty v budovách a ve stromech na území hlavního města Prahy prostřednictvím zvýšení informovanosti všech zainteresovaných skupin (projektantů, stavebních a arboristických, zahradnických či lesnických firem, majitelů a správců budov a pozemků, veřejné správy, ochrany přírody ad.).
  • Zlepšení vztahu široké veřejnosti k netopýrům pro posílení aktivní spolupráce při jejich ochraně.
  • Prosazení plošné realizace vhodných ochranných opatření (během rekonstrukcí budov, při kácení a ošetřování stromů v parcích, alejích, kolem vodních ploch a vodotečí).


Náplní projektu je realizace osvětových akcí pro veřejnost, výroba a distribuce nových propagačních materiálů, zajištění odborného poradenského servisu, vytvoření online databáze stromů s úkryty netopýrů a komunikace s veřejnou správou a odbornými organizacemi, včetně uspořádání jim určeného semináře.

Realizace: červenec 2017 – prosinec 2018

Projekt je realizován s finančním přispěním Hlavního města Prahy.