^ö^ ÚVOD ^ö^ O ORGANIZACI ^ö^ KONTAKTY ^ö^ PORADNA ^ö^ ODKAZY    


FaceBook

Anketa
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 36079.
43.4% (15671)
28.5% (10286)
28.1% (10122)
V této anketě jste již hlasoval(a).

Naši sponzoři a partneřiČESON je členem organizace BatLife
Projekty

Ochrana netopýrů vázaných na úkryty v městském prostředí (2015 – 2016)

Cílem projektu je:

  • Zvýšení informovanosti všech zainteresovaných skupin (projektantů, stavebních a arboristických, zahradnických či lesnických firem, majitelů a správců budov a pozemků, veřejné správy, ochrany přírody i veřejnosti) o problematice ohrožení netopýrů a možnostech jejich ochrany.
  • Prosazení plošné realizace cílených opatření k zajištění ochrany netopýrů během stavebních úprav budov a při kácení a ošetřování stromů rostoucích v parcích, alejích, kolem vodních ploch a vodotečí na území Prahy.
  • Zlepšení vztahu veřejnosti k netopýrům a zvýšení ochoty aktivně spolupracovat při jejich ochraně.


Náplní projektu je organizování osvětových akcí pro veřejnost, včetně odměňování vlastníků budov za spolupráci při ochraně úkrytů netopýrů památeční plaketou „Náš soused je netopýr“, dále tisk a distribuce propagačních materiálů, vytvoření nových internetových stránek věnovaných problematice ochrany netopýrů obývajících úkryty ve stromech, zajištění fungování poradenského servisu, spolupráce s veřejnou správou a odbornými organizacemi a uspořádání vzdělávacích seminářů pro všechny cílové skupiny.

Realizace: červenec 2015 – prosinec 2016

Projekt je realizován s finančním přispěním Hlavního města Prahy.