^ö^ INTRODUCTION ^ö^ ABOUT US ^ö^ CONTACTS ^ö^ BAT ADVICE ^ö^ LINKS    


FaceBook

Poll
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 35141.
43.7% (15342)
28.4% (9977)
28% (9822)

Our sponsors and partnersCBCS (ČESON) is member of BatLife
Care of bat roostsKostel Sv. Kříže na Horní České ve Znojmě

Popis situace:
Od 70. let výskyt kolonie netopýra velkého (Myotis myotis). V roce 1997 měla včetně mláďat přibližně 600 kusů. Oprava střechy byla zahájena bez ohledu na netopýry v části půdy nad hlavní kostelní lodí (nejčastěji používaný úkryt kolonie). Kolonie se přesunula do nižší a prostorově poněkud oddělené části půdy nad kněžištěm a saktristií. Oprava probíhala ve dvou etapách v roce 1997 a 1998.

Postup řešení:
V této fázi byl upozorněn jak správce budovy, tak Vladimír Hanzal a AOPK ČR na nelegálnost probíhající opravy a nutnost řešení tohoto problému. Stavba nebyla zastavena, pouze byl prostor mezi oběma půdami přehrazen laťovou stěnou. Tím se snížilo rušení netopýrů. Výletový otvor byl naštěstí v nižší části půdy, kam se netopýři po zahájení prací přesunuli a kde se právě zdržovali. V dalším roce se oprava posunula do této části a probíhala již převážně mimo období rozmnožování netopýrů. Kolonie se přesunula zpět na původní místo. Její početnost se snížila asi na 150 ks bez mláďat (16. 6. 1999). V dalších letech po opravě početnost postupně stoupala a momentálně je přibližně ve stavu před opravou. Během oprav proběhlo i zasíťování většiny otvorů do střechy a překrytí oken ve zvonici žaluziemi. Netopýři používají okno, kde je síťování odtržené, a částečně zřejmě také prolézají mezi žaluziemi zvonice.

Zpracoval: Antonín Reiter