^ö^ INTRODUCTION ^ö^ ABOUT US ^ö^ CONTACTS ^ö^ BAT ADVICE ^ö^ LINKS    


FaceBook

Poll
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 35142.
43.7% (15343)
28.4% (9977)
27.9% (9822)

Our sponsors and partnersCBCS (ČESON) is member of BatLife
Care of bat roostsBytový dům na sídlišti Bělidla v Bystřici pod Hostýnem

Popis situace:
Šestipatrový bytový dům v Bystřici pod Hostýnem, sídliště Bělidla č.p.1118-1120 měl být v rámci stavební akce „Revitalizace bytového domu Bělidla č.p. 1118, 1119, 1120 Bystřice pod Hostýnem“ v průběhu roku 2012 kompletně zateplen. V rámci monitoringu výskytu netopýrů v panelových sídlištích, který zajišťuje ČESON, byla v okolí tohoto domu zjištěna poměrně vysoká aktivita netopýrů (netopýr hvízdavý, netopýr rezavý). Konkrétní úkryt v domě nebyl přes intenzivně prováděné sledování potvrzen (ani při provádění prací), byla pouze zjištěna teoretická možnost výskytu netopýrů při využití větracích mřížek jako vletových otvorů.

Řešení:
Na základě jednání Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem (odboru životního prostředí), zástupce investora, tj. Společenství vlastníků jednotek, zejména pak Stavebního bytového družstva NOVOSADY se podařilo dohodnout, že během zateplování budou do štítové stěny osazeny 2 dřevocementové budky jako potenciální náhradní úkryty pro netopýry. Realizace opatření byla provedena v průběhu června 2012. V rámci jednání byla investorovi poskytnutá informace o existenci webových stránek ČESONu s podrobnými návody na instalaci budek a odkazem pro objednání hotových budek.

Realizované opatření je ukázkovým příkladem dobré praxe v rámci projektu „Pod jednou střechou“ podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Výsledek:
Zda bylo toto opatření úspěšné a netopýři budky osídlí, ukáže teprve další pozorování lokality, které bude probíhat v průběhu následujících let.Pohled na zateplený bok domu s netopýřími budkami.Detailní pohled na netopýří budky vložené do zateplení – viditelné jsou pouze šterbinové vletové otvory.

Zpracoval a foto:Tomáš Svačina