^ö^ INTRODUCTION ^ö^ ABOUT US ^ö^ CONTACTS ^ö^ BAT ADVICE ^ö^ LINKS    


FaceBook

Poll
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 35140.
43.7% (15342)
28.4% (9977)
27.9% (9821)
V této anketě jste již hlasoval(a).

Our sponsors and partnersCBCS (ČESON) is member of BatLife
Care of bat roostsKostel Stětí sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici

Výchozí situace:
Na půdě věže kostela ve Velké Bystřici se nachází úkryt početné letní kolonie netopýra velkého (Myotis myotis), zároveň zde pravidelně hnízdí 4-5 párů rorýsů obecných (Apus apus). Za řadu let zde došlo k nahromadění velkého množství trusu netopýrů, což ohrožovalo stropní a trámovou konstrukci střechy věže. Prostor proto bylo nutné vyčistit a zajistit trvalou ochranu dřevěných prvků. Potřebná opatření se podařilo zajistit díky spolupráci vedení farnosti se zástupci ČESON a zejména díky finanční podpoře z Programu péče o krajinu zajištěné AOPK ČR, konkrétně Správou CHKO Litovelské Pomoraví a krajským střediskem Olomouc.

Řešení:
Dřevěná podlaha patra věže nebyla po odklizení trusu dostatečně suchá, a tak byla na její ochranu provedena následující opatření: K odvětrání byly v podlaze vytvořeny vrtané otvory o průměru přibližně 3 cm (ob jedno prkno od sebe). Následně byla podlaha pokryta nopovou fólií (28,- Kč/m2), která díky své struktuře umožňuje proudění vzduchu těsně nad podlahou. Ta byla následně shora překryta nepropustnou silnou fólií Dekplan (132,- Kč/m2), která je dostatečně odolná vůči chození i pro provádění úklidových prací.

K ochraně očištěného trámoví byly použity stříšky z půlených plastových trubek, upevněné pomocí kovových nosníků. Při vlastní realizaci opatření se však oproti původnímu plánu ukázalo, že bude nutné instalovat ochranné prvky i na nejvýše položené části příčné konstrukce krovu báně. Začalo se tudíž nedostávat předem připravených nosníků. Zadání výroby dalších by vedlo prodloužení realizace instalačních prací. Proto přišla realizační skupina pod vedením pana Zendulky s inovací uchycení ochranných prvků. Do předvrtaných děr v trámech uchytili patřičně zkrácené závitové tyče a přes širokou podložku k nim přišroubovali plastové kryty trámů. Nový způsob instalace ochranných prvků je cca 3,5 - 4x levnější než původní metoda (cca 100 Kč/stříšku oproti 364 - 396 Kč/stříšku v závislosti na šířce chráněného trámu). I když se jedná o metodu mírně invazivní, kdy je nutné navrtání trámu, neměla by mít dle posouzení odborníků negativní dopad na statiku krovu.

Realizované opatření je ukázkovým příkladem dobré praxe v rámci projektu „Pod jednou střechou“ podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.Ochrana trámoví pomocí stříšek z půlených plastových trubek uchycených pomocí kovových nosníků.Jednodušší varianta uchycení stříšek pomocí závitových tyčí.Pokrytí podlahy nopovou fólií (spodní vrstva) a fólií Dekplan (svrchní vrstva).Navrtané otvory v dřevěné podlaze sloužící k vysychání prken.Pohled do trámoví v klenbě věže opatřeného plastovými stříškami.Interiér věže po provedeném úklidu podlahy a instalaci ochranných fólií.

Zpracovali: Jiří Šafář a Petra Schnitzerová, foto Jiří Šafář