^ö^ INTRODUCTION ^ö^ ABOUT US ^ö^ CONTACTS ^ö^ BAT ADVICE ^ö^ LINKS    


FaceBook

Poll
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 35140.
43.7% (15342)
28.4% (9977)
27.9% (9821)

Our sponsors and partnersCBCS (ČESON) is member of BatLife
Care of bat roostsStřední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště

Popis situace:
Během monitoringu, který prováděli v Uherském Hradišti pracovníci ČESON, byly v průběhu jarních měsíců 2012 v budově školy nalezeny úkryty cca 100 – 150 netopýrů rezavých (Nyctalus noctula). Netopýři využívali jednak dutiny za některými větracími otvory do podstřeší, jednak úkryty ve spáře mezi vchodovou částí budovy školy a budovou finančního úřadu. V dutinách za větracími otvory do podstřeší bylo rovněž významné hnízdiště rorýsů obecných (Apus apus). Při kontrole v polovině června bylo zjištěno, že bylo zahájeno celkové zateplování budovy, což ohrožovalo jak rorýse, tak netopýry.

Řešení:
Na základě upozornění ČESON a domluvy se zástupci odboru životního prostředí městského úřadu byly zahájeny kroky k záchraně tohoto významného stanoviště netopýrů a k minimalizaci rušení právě hnízdících rorýsů. Bylo vydáno předběžné závazné opatření a se zástupci školy a realizující firmy byla dohodnuta následující opatření: Do 15. srpna bylo odstraněno lešení z úrovně posledního patra budovy tak, aby byl umožněn volný přílet rorýsům do dutin za větracími otvory v podstřeší. Stavební práce byly v tomto období navíc omezeny na dobu od 8 do 15 hod. tak, aby se minimalizovalo rušení hnízdících ptáků. Zateplení posledních pater blízko hnízdišť rorýsů a vchodové části budovy v blízkosti spáry využívané netopýry bylo odloženo na druhou polovinu srpna (tj. do období po ukončení hnízdění rorýsů a odchovu mláďat netopýrů). Při zateplování pak byly větrací otvory do podstřeší osazeny šikmo seříznutými a uvnitř zdrsněnými plastovými trubkami, které zajišťují přístup rorýsů i netopýrů do původních hnízdišť a úkrytů za nimi a zároveň slouží jako ochrana proti zatékání srážkové vody pod izolaci. Do spáry mezi školou a budovou finančního úřadu byl na dvou místech ponechán volný přístup pro netopýry ve formě svislého štěrbinového otvoru. Průchod izolací je zpevněn pomocí zdrsněného kovového profilu.

Výsledek:
Během listopadové kontroly bylo zjištěno, že netopýři rezaví využívají hojně jak úkryty v podstřeší za větracími otvory, tak úkryty za upraveným vletovým otvorem ve spáře. Celkem zde byla pozorována intenzivní aktivita přibližně 200 netopýrů rezavých, což dokladuje úspěšnost provedeného opatření.

Budova SŠPHZ v Uherském Hradišti je příkladem dobré praxe v rámci projektu „Pod jednou střechou“ podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.Budova školy před zateplením s označením úkrytu netopýrů ve spáře.Detail vletového otvoru do původního úkrytu ve spáře.Úprava a vyztužení vletového otvoru během zateplování budovy.Zateplená stěna školy s upraveným vletovým otvorem do původního úkrytu ve spáře.Část budovy školy před zateplením, pod střechou kruhové větrací průduchy využívané rorýsi a netopýry.Větrací otvory do podstřeší po zateplení, zabezpečené pomocí šikmo seříznutých plastových trubek.Detail otvoru opatřeného trubkou. Spodní okraj trubky správně lícuje s fasádou, horní část tvoří stříšku proti zatékání srážkové vody.

Zpracovala: Petra Schnitzerová, foto: Petra Schnitzerová a Zuzana Krupičková