^ö^ INTRODUCTION ^ö^ ABOUT US ^ö^ CONTACTS ^ö^ BAT ADVICE ^ö^ LINKS    


FaceBook

Poll
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 21268.
46.3% (9839)
27.6% (5871)
26.1% (5558)

Our sponsors and partnersCBCS (ČESON) is member of BatLife


Care of bat roostsPanelový dům Praha - Kamýk, Špirkova 528/2

Popis situace:
Dutiny za větracími otvory do podstřeší využívají zejména v době podzimních přeletů netopýři rezaví (Nyctalus noctula). Dům byl zateplován v průběhu května – června 2010. Bylo nutno vyřešit, jak zachovat dosavadní úkryty i po zateplení.

Řešení:
Vzhledem k tomu, že režim odvětrávané střechy měl zůstat zachován i po zateplení domu, bylo se stavební firmou Nikastav a.s. a Společenstvím vlastníků bytů domluveno vhodné zajištění prostupnosti větracích otvorů. Otvory byly po zateplení osazeny upravenými plastovými koncovkami, u kterých byla vyříznuta mřížka a zdrsněn vnitřní povrch tak, aby netopýři mohli snadno prolézat dovnitř a dál využívat stávající úkryty ve střeše.Původní větrací otvory před zateplením domu.Úprava větracích otvorů po zateplení domu.Celkový pohled na dům po zateplení.

Zpracovala: Petra Schnitzerová