^ö^ INTRODUCTION ^ö^ ABOUT US ^ö^ CONTACTS ^ö^ BAT ADVICE ^ö^ LINKS    


FaceBook

Poll
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 31370.
44.4% (13942)
28.1% (8827)
27.4% (8601)
V této anketě jste již hlasoval(a).

Our sponsors and partnersCBCS (ČESON) is member of BatLife
Care of bat roostsPanelový dům v Hodoníně, ul. Očovská 18

Popis situace:
Ve spáře po vydrolené izolaci nad okny v posledním patře panelového domu v Hodoníně byl zjištěn výskyt netopýrů rezavých (Nyctalus noctula). Netopýři se zde vyskytovali s největší pravděpodobností celoročně. Spárou ale zatékalo a plesnivěly stěny v bytě, proto ji bylo nutné uzavřít.

Řešení:
Na základě dohody realizátora opatření, pana Pavla Čupra a ČESON byla na spáru před uzavřením umístěna jednosměrná uzávěra. Po týdnu byla spára zkontrolována a definitivně zatmelena. Co nejblíže původnímu úkrytu na atiku domu byly zároveň umístěny dvě dřevocementové budky, které budou sloužit jako náhradní úkryty pro netopýry. Práce byly provedeny 25. – 30. 4. 2010.
Budky poskytl zdarma ČESON v rámci projektu financovaného Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), MŽP ČR a Nadací Partnerství.

Výsledek:
Zda bylo kompenzační opatření úspěšné a netopýři budky osídlí, ukáže teprve další pozorování lokality, které bude probíhat v průběhu následujících let.Původní úkryty netopýrů (červené šipky) a návrh umístění budek (modře).Instalace dřevocementových budek.Budka a jednosměrné uzávěry z perlinky.Výsledek opatření.

Zpracovala: Petra Schnitzerová, foto: Pavel Čupr