^ö^ INTRODUCTION ^ö^ ABOUT US ^ö^ CONTACTS ^ö^ BAT ADVICE ^ö^ LINKS    


FaceBook

Poll
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 35142.
43.7% (15343)
28.4% (9977)
27.9% (9822)
V této anketě jste již hlasoval(a).

Our sponsors and partnersCBCS (ČESON) is member of BatLife
Care of bat roostsHrad Točník

Popis situace:
Hrad Točník je znám jako úkryt letní kolonie netopýra velkého (Myotis myotis) již přes patnáct let. Netopýři využívají vrchní část propadlého schodiště v Královském paláci a jejich počet se z původních 300 jedinců zvedl na současných 800 samic s mláďaty. Společné soužití návštěvníků a netopýrů nebylo vždy bez komplikací. Návštěvníkům hradu vadil pach spojený s výskytem netopýrů a stížnosti správě hradu byly velmi časté. Prostor uvnitř Královského paláce, jehož součástí je i kaple se totiž nedal odvětrat. Okna byla napevno zazděna do zdiva.

Řešení:
Správa hradu proto zahájila řízení o úpravě oken, aby mohlo docházet k pravidelnému větrání. Kastelán hradu Petr Zemánek navrhl výměnu pevně zabudovaných oken za vložená otevíratelná okna. Jednání nebyla jednoduchá, ale nakonec byl návrh Správy hradu Točník památkovým úřadem akceptován a Krajský úřad Středočeského kraje vydal příslušné rozhodnutí. Akce byla realizována na podzim roku 2009 uměleckým truhlářem panem Svobodou.

Výsledek:
Letošní sezóna prokázala, že rozhodnutí bylo správné – netopýři již návštěvníky nijak neobtěžují.Celkový pohled na hrad – na budově paláce patrná struktura starého schodiště, vlevo od něj v patře upravená okna.Původní napevno zazděné hradní okno.Detail ukotvení původního okna.Výroba nových dřevěných rámů.Hradní okno po úpravě – původní skla jsou zasazená do otevíratelných rámů.

Zpracovali: Petr Zemánek a Dita Weinfurtová, foto: Petr Zemánek