^ö^ INTRODUCTION ^ö^ ABOUT US ^ö^ CONTACTS ^ö^ BAT ADVICE ^ö^ LINKS    


FaceBook

Poll
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 36080.
43.4% (15672)
28.5% (10286)
28.1% (10122)
V této anketě jste již hlasoval(a).

Our sponsors and partnersCBCS (ČESON) is member of BatLife
Care of bat roostsOchrana úkrytu letní kolonie netopýra velkého (Myotis myotis) v kostele v Bílé Lhotě

Popis situace:
Na půdě kostela v Bílé Lhotě se vyskytuje středně velká kolonie samic netopýra velkého (Myotis myotis), v ČR kriticky ohroženého druhu. Kolonie prostory půdy kostela využívá již řadu let, což se negativně odráželo na stavu dřevěných konstrukcí střechy. Díky dotacím získaným v sezóně 2006 z Programu péče o krajinu (PPK - dotační program MŽP) v kategorii Podpora druhové rozmanitosti, bylo možno realizovat ochranu konstrukce před trusem a močí netopýrů.

Postup řešení:
Trámoví bylo očištěno a posléze na něj byly instalovány půlené plastové trubky, které mu poskytnou potřebnou ochranu. Důležité je, že plasty jsou našroubovány na kovových nosnících, což umožňuje postupné vysychání promočených trámů. Zásah si nevyžádal použití škodlivých chemikálií pro ochranu dřeva a současně zajistil další letité soužití lidí a netopýrů. O dotaci na podobné opatření lze požádat v programu PPK v kategorii Opatření k podpoře druhové rozmanitosti, a) vytváření speciálních opatření (např. rozrušování drnu, obnova mezí, remízků, vytváření tůní a prohlubování, mokřadů a drobných vodních ploch, péče o hnízdiště a zimoviště). Pro bližší informace kontaktujte příslušný odbor MŽP nebo J. Šafáře (AOPK ČR, krajské středisko Olomouc či jiná pracoviště AOPK ČR).

Zpracoval: Jiří Šafář


Ochranné prvky na trámech po instalaci.Detail kovového nosníku umožňujícího odvětrávání trámů.

Instalace ochranné dřevěné konstrukce nad klenbou stropu kostela.Ochranná fólie na podlážce rok po instalaci