^ö^ INTRODUCTION ^ö^ ABOUT US ^ö^ CONTACTS ^ö^ BAT ADVICE ^ö^ LINKS    


FaceBook

Poll
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 36079.
43.4% (15671)
28.5% (10286)
28.1% (10122)
V této anketě jste již hlasoval(a).

Our sponsors and partnersCBCS (ČESON) is member of BatLife
Vespertilio 1 (1995)


Odborné príspevky / Articles

FULÍN, M.:
Výsledky výskumu netopierov v podzemných priestoroch Jasovskej skaly v období od roka 1994
[The results of bat research in the underground spaces of Jasovská skala since 1994PDF

UHRIN, M., FARB IAK, D., ŠTEFFEK, J., URBAN, P.:
Poznámky k výskytu netopierov (Chiroptera) v Štiavnických vrchoch
[Contribution to the knowledge about the occurrence of bats (Chiroptera) in the Štiavnické vrchy MtsPDF

OBUCH, J.:
Nové poznatky o výskyte netopierov v jaskynných tanatocenózach
[New data on the occurrence of bats in cave thanatocoenosesPDF

HORÁČEK, L, HANÁK, V., ZIMA, J., ČERVENÝ, J.:
K netopýří fauně Slovenska I..- Letní nálezy 1979-1992
[On the bat fauna of Slovakia I. - Summer findings 1979-1992PDF

PJENČÁK, P.:
Prvé poznatky z výskumu netopierov vranovského regiónu
[First results of the bat research in the Vranov n. Topľou regionPDF

LEHOTSKÝ, R., LEHOTSKÁ, B.:
Kriticky ohrozené lokality s výskytom netopierov v Malých Karpatoch
[Critically endangered bat localities in the Malé Karpaty MtsPDF

KÜRTHY, A., JARCIK, K., KÜRTHYOVÁ, M.:
Zhrnutie poznatkovo letných výskytoch netopierov na Záhorí po prvom roku činnosti tímu  "Plecotus"
[1995 summary of summer bat monitoring in the "Záhorie" region after the first year of activity for the team "Plecotus"PDF

Krátke správy / Short communications

MATIS, Š., PÁSZTOR, J.:
Zaujímavé letné úkryty večemice malej (Pipistrellus pipistrellus) na juhozápade Košickej kotliny
[Interesting summer shelters of Pipistrellus pipistrellus in the south-western part of Košice-BasinPDF

NOGA, M.:
Výskyt netopierov v bunkroch na území Bratislavy
Occurrence of bats in military bunkers in the Bratislava regionPDF

KORŇAN, J., OBUCH, J.:
Inventarizácia netopierov v kostoloch na Kysuciach
[Bat censusing in churches in the Kysuce RegionPDF

HORÁČEK, I:
K formování středoevropské netopýří fauny
[To the evolution of Central European bat faunaPDF

DANKO, Š.:
Neobyčajne vysoký vek u netopiera brvitého (Myotys emarginatus) a netopiera ostrouchého (Myotis blythi)
[Unusualy high age in the Geoffroy's bat (Myotis emarginatus) and in the lesser mouse-eared bat (Myotis blythi) PDF

DANKO, Š.:
Nález nápadne svetlo sfarbeného podkovára malého (Rhinolophus hipposideros)
[A finding of conspicuously coloured specimen of the lesser horseshoe bat (Rhinolophus hipposideros)] PDF

HORÁČEK, I:
Totální albinismus u vrápence malého (Rhinolophus hippsideros) [A total albinism in Rhinolophus hipposiderosPDF

Osobné správy, organizácia, literatúra / Personalia, organisation, literature reviews

DANKO, Š.:
Prvý chiropterologický tábor na Dubníku v Slanských vrchoch
[The first bat camp in the Slanské vrchy MtsPDF

KÜRTHY, A.:
Prvý medzinárodný tábor "špirhoncov a trúlelkov" na Záhorí
[The first international bat workshop in Záhorie regionPDF

LEHOTSKÝ, R.:
Tretia valná hromada Českej spoločnosti pre ochranu netopierov - Praha 1995
[Third annual meeting of Czech Bat Conservation Trust - Prague 1995PDF

LEHOTSKÝ, R.:
Zachovajú sa slovenské názvy netopierov? [Will the slovak bat names be saved? PDF

ŠTOLLMANN, A.:
RNDr. Július Vachold - významný slovenský chiropterológ [Dr. Július Vachold - an important slovak chiropterologistPDF

LEHOTSKÁ, B.:
Hinkel A. - Matz N., 1994: Synopsis zur Geschichte des FIedermausschutzes in Europa (prehľad dejín ochrany netopierov v Európe).Säugetierkundliche Mitteilungen, 35 (2), 63-70 PDF