^ö^ ÚVOD ^ö^ O ORGANIZACI ^ö^ KONTAKTY ^ö^ PORADNA ^ö^ ODKAZY    


FaceBook

Anketa
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 36079.
43.4% (15671)
28.5% (10286)
28.1% (10122)
V této anketě jste již hlasoval(a).

Naši sponzoři a partneřiČESON je členem organizace BatLife
Vespertilio 7 (2003)


Odborné příspěvky / Articles

Gaisler J., Hanák V., Hanzal V. & Jarský V.:
Výsledky kroužkování netopýrů v České republice a na Slovensku, 1948–2000  PDF

Bartonička T. & Wolf P.:
Letová aktivita netopýrů v oblasti vrchu Třesín (Litovelské Pomoraví)  PDF

Benda P. & Hanák V.:
Současný stav rozšíření netopýra brvitého (Myotis emarginatus) v Čechách  PDF

Benda P., Hulva P., Andreas M. & Uhrin M.:
Notes on the distribution of Pipistrellus pipistrellus complex in the Eastern Mediterranean: First records of P. pipistrellus for Syria and of P. pygmaeus for Turkey [Poznámky k rozšíření komplexu Pipistrellus pipistrellus ve východním Středomoří: první nálezy netopýra hvízdavého (P. pipistrellus) v Syrii a netopýra nejmenšího (P. pygmaeus) v Turecku]  PDF

Danko Š., Pjenčák P. & Matis Š.:
Netopiere Beskydského predhoria, Laboreckej a Ondavskej vrchoviny  PDF

Kaňuch P., Ceľuch M., Sárossy M., Dietrich N. & Veľký M.:
Parkové spoločenstvo netopierov (Vespertilionidae) obývajúcich stromové dutiny – predbežná správa  PDF

Koudelka M.:
Změny ve výskytu netopýrů v průběhu zimního období v jeskyni Podkova (Mladečský kras)  PDF

Matis Š., Boldogh S. & Pjenčák P.:
Records of Nyctalus lasiopterus in the Gömör-Torna Karst (Slovakia, Hungary) [Nálezy raniaka veľkého Nyctalus lasiopterus (Schreber 1780) na území Gemersko-Turnianskeho krasu (Slovensko, Maďarsko)]  PDF

Pjenčák P., Danko Š. & Matis Š.:
Netopiere Tatranského národného parku a širšieho okolia  PDF

Pokorný M., Berková H., Gaisler J., Řehák Z. & Zukal J.:
Letní výskyt netopýrů v lidských stavbách v Moravském krasu a širším okolí  PDF

Trivedi S., Naruka K., Singh P., Dabi I., Rathore S. & Rathore A.:
Differential leukocyte profile of Rhinopoma microphyllum kinneari [Diferenciální profil bílých krvinek u víkonosa asijského (Rhinopoma microphyllum kinneari)] PDF

Krátké zprávy / Short notes

Siivonen Y. & Wermundsen T.:
First records of Myotis dasycneme and Pipistrellus pipistrellus in Finland [První nález netopýra pobřežního (Myotis dasycneme) a netopýra hvízdavého (Pipistrellus pipistrellus) ve Finsku]  PDF

Gaisler J. & Vlašín M.:
Second record of the Savi’s pipistrelle (Hypsugo savii) in the Czech Republic [Druhý nález netopýra Saviova (Hypsugo savii) v Česku]  PDF

Příloha / Attachment

RNDr. Július Vachold, zakladatel slovenskej chiropterológie, osemdesiatpätročný  PDF

Vachold J.:
Výskyt a rozšírenie netopierov na Slovensku s ekologickými dodatkami  PDF