^ö^ ÚVOD ^ö^ O ORGANIZACI ^ö^ KONTAKTY ^ö^ PORADNA ^ö^ ODKAZY    


FaceBook

Anketa
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 29026.
44.9% (13038)
28% (8114)
27.1% (7874)

Naši sponzoři a partneřiČESON je členem organizace BatLife
Programy pro školy


Nabídka programů pro školy

Chcete svým žákům zpestřit vyučování? Máte zájem blíže poznat tajemný svět netopýrů? Prohlédněte si naši nabídku vzdělávacích programů pro školy! Na výběr jsou tři typy přednášek a tři speciální výukové programy, které mohou být realizovány přímo v prostorách Vaší školy. Kromě toho se mohou školní skupiny zúčastnit také večerních vycházek do parků s pozorováním netopýrů pomocí ultrazvukového detektoru. Všechny programy jsou spojené s ukázkou živých handicapovaných netopýrů, s výjimkou zimního období (1. prosince – 15. března).

Kontakty a pokyny pro objednání programů

Vzdělávací programy pro školy objednávejte prostřednictvím online objednávkového formuláře.
Případné doplňující informace získáte na e-mailu netopyr@ceson.org nebo na tel. 732 615 295.

Večerní exkurze do pražských parků lze objednat také na e-mailu makrlik@lesy-praha.cz nebo na tel. 775 358 375.

Upozornění: Při realizaci programů na území měst Prahy, Brna a Olomouce bude vybírána pouze příslušná částka za každého žáka. Programy si mohou objednat i školy v jiných částech ČR, v takovém případě je nutné k ceně přičíst cestovní náklady (počítána bude vzdálenost od nejbližšího uvedeného města, cena vychází cca 10 Kč/km). Všechny ceny zahrnují DPH 21 %.

Programy jsou realizovány v rámci projektu finančně podpořeného Hlavním městem Prahou.


Přednášky a film s ukázkou netopýrů

Přednášky lze realizovat přímo ve třídě či v jiných prostorách školy, kde je k dispozici promítací technika. Vzhledem k tomu, že součástí přednášky je ukázka živých zvířat, jsou určeny pro skupiny max. 25 – 30 žáků (jiný počet předem konzultujte).

Náš soused je netopýr
Přednáška s promítáním přibližuje zajímavosti ze života netopýrů a jejich význam v přírodě. Zabývá se vztahem člověka a netopýrů, příčinami ohrožení a možnostmi ochrany netopýrů, zejména při stavebních úpravách budov a řešení konfliktních situací. Součástí přednášky je ukázka nahrávek hlasů netopýrů z ultrazvukového detektoru a ukázka ochočených trvale handicapovaných netopýrů, které si účastníci mohou prohlédnout zblízka nebo i pohladit.
Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ (přednáška je uzpůsobena podle věku účastníků)
Délka: 60 - 90 minut
Cena: 60 Kč/žáka

Letem světem letounů
Naši planetu obývají více než 50 miliónů let a představují téměř pětinu všech druhů savců. Jako jediní z nich však umí létat. Přednáška seznamuje s neuvěřitelně pestrým životem těchto tajemných nočních živočichů, kteří se vyskytují po celém světě s výjimkou nejstudenějších oblastí Arktidy a Antarktidy, na příkladu jejich potravních a úkrytových strategií. Součástí přednášky je ukázka ochočených handicapovaných netopýrů.
Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ (přednáška je uzpůsobena podle věku účastníků)
Délka: 60 - 90 minut
Cena: 60 Kč/žáka

Netopýři ve tmě
Promítání dokumentárního filmu "Netopýři ve tmě" (režie Jan Hošek, 2010, délka 25 min.), který poodhaluje některá tajemství života našich netopýrů, seznamuje s moderními metodami jejich vědeckého zkoumání a jeho zajímavými výsledky. Spojeno s následnou besedou a ukázkou ochočených handicapovaných netopýrů.
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Délka: 60 minut
Cena: 60 Kč/žáka


Výukové programy

Výukové programy umožňují aktivní zapojení žáků prostřednictvím zábavných aktivit a her. Lze je realizovat ve škole, v případě vhodných podmínek a počasí i venku (na školní zahradě apod.). Jsou určeny pro skupiny 10 – 25 žáků (jiný počet předem konzultujte). Pomůcky zajišťuje lektor ČESON. Součástí programu je ukázka ochočených handicapovaných netopýrů.

Školka vzhůru nohama aneb na návštěvě u netopýrů
Děti celým programem provází pohádková postava netopýřice Lucky. Spolu s ní hledají a loví potravu, poznávají různé typy úkrytů, které netopýři střídají v závislosti na ročním období, vyzkouší si orientaci pomocí zvuků a dozví se, co netopýry v přírodě ohrožuje.
Cílová skupina: mateřské školy
Vzdělávací oblast (zařazení dle RVP): Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Délka: 60 minut
Cena: 70 Kč/žáka

Netopýři a les
Cílem programu je vzbudit v dětech zájem o život v lesním prostředí a vybudovat u nich základy pozitivního nahlížení na netopýry. V rámci programu je dětem přiblížen život netopýrů (jejich úkryty, potrava, životní cyklus, orientace v prostoru). Žáci pomocí programu pochopí, proč je důležité netopýry chránit a jaký je jejich význam v ekosystémech (se zaměřením na ekosystém lesa). Program žákům rovněž umožní lépe poznat les a pochopit jeho význam pro člověka i živočichy.
Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ
Vzdělávací oblast (zařazení dle RVP): Člověk a jeho svět, Člověk a příroda
Délka: 180 minut (nebo zkrácená verze 120 či 90 min.)
Cena: 120 Kč/žáka (90 Kč/žáka pro zkrácenou verzi)

Tajuplný svět netopýrů
Program přibližuje život netopýrů jakožto málo známé skupiny živočichů (jejich životní cyklus, úkryty, potravu, způsob orientace v prostoru, stavbu těla). Žáci se dozvědí, čím jsou netopýři pro člověka prospěšní, a jaké naopak mohou někdy způsobit problémy. Rovněž pochopí, proč je důležité netopýry chránit a jaký je jejich význam v ekosystémech. Jsou také poučeni, jak se mají zachovat v případě, že přijdou do kontaktu s netopýrem nebo naleznou netopýří kolonii. Součástí programu je i simulační hra, která žákům umožní pochopit, jak důležitá je dobrá argumentace k obhájení vlastních názorů a postojů.
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Vzdělávací oblast (zařazení dle RVP): Člověk a příroda
Délka: 180 minut (nebo zkrácená verze 120 min.)
Cena: 120 Kč/žáka (90 Kč/žáka pro zkrácenou verzi)


Večerní exkurze

Vycházky za netopýry do městských parků
Večerní exkurze jsou zaměřené na pozorování netopýrů pomocí ultrazvukového detektoru, který umožňuje zachycovat a poslouchat jejich (pro lidské ucho neslyšitelné) echolokační a lovecké signály. Podle těchto signálů lze určovat jednotlivé druhy netopýrů. V průběhu exkurze budou žákům prezentovány i další metody výzkumu netopýrů, zajímavosti z jejich života, potenciální úkryty v budovách a v dutinách stromů apod. Součástí je také úvodní ukázka ochočených handicapovaných netopýrů. Exkurze probíhají především na území Prahy, a to na následujících lokalitách: Stromovka, Milíčovský les a Modřanské tůně. V případě zájmu lze domluvit uspořádání exkurze i na jiných lokalitách (přednostně Brno, Olomouc), dle časových možností lektorů. Počet účastníků ve skupině je omezen na max. 25 (konkrétní podmínky budou dohodnuty podle věku účastníků).
Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ (nutný doprovod pedagoga, vítána je i účast rodičů)
Období realizace: květen–červen, září–říjen (začátek exkurze podle aktuálního západu Slunce)
Délka: 60 - 90 minut
Cena: 60 Kč/žáka

Exkurze do pražských parků probíhají ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy.