^ö^ ÚVOD ^ö^ O ORGANIZACI ^ö^ KONTAKTY ^ö^ PORADNA ^ö^ ODKAZY    


FaceBook

Anketa
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 36080.
43.4% (15672)
28.5% (10286)
28.1% (10122)

Naši sponzoři a partneřiČESON je členem organizace BatLife
Projekty

5. Vliv silniční dopravy na společenstvo netopýrů

Gaisler J., Řehák Z., Bartonička T., Krestýnová M., Džingozovová Ž. Ústav botaniky a zoologie, PřF Masarykovy univerzity, Brno

Firma HBH spol. s r.o. oslovila ČESON s žádostí o posouzení vlivu silniční dopravy na společenstvo netopýrů na úseku plánované rychlostní komunikace R52 Brno-Vídeň na taxocenózu netopýrů v úseku mezi Pohořelicemi a Pernou. Cílem práce, které se zhostil tým členů společnosti bylo (1) vyhodnotit na základě publikovaných i nepublikovaných dat dosavadní údaje o výskytu netopýrů v zájmovém území; (2) na základě sběru kadaverů zhodnotit ohrožení netopýrů dopravou na dvou vybraných úsecích silnice E461, jejíž průběh se z větší části shoduje s plánovanou komunikací R52; (3) vyhodnotit současný výskyt netopýrů detekcí jejich letové aktivity podél těchže úseků silnice E416; (4) doporučit opatření na ochranu netopýrů před kolizemi s jedoucími vozidly. V době od května do října 2007 bylo přibližně v týdenních intervalech provedeno 25 kontrol na obou úsecích E461. Při 19 z těchto kontrol bylo sebráno celkem 119 netopýřích kadaverů. Z kadaverů bylo možno identifikovat minimálně 11 a maximálně 12 druhů. Nejčastější obětí dopravy byl netopýr parkový (Pipistrellus nathusii) a netopýr nejmenší (P. pygmaeus). Pro výskyt netopýrů ve zkoumaném území v době jejich noční letové aktivity se zdají být důležité zejména blízké vodní plochy, vodoteče, lesní porosty a liniová zeleň. Detekcí ultrazvuku bylo během tří akcí (květen, červen, září) zjištěno nejméně 12 druhů a několik dvojic druhů netopýrů. Stejně jako v případě kadaverů se jednalo jen o přílušníky čeledě netopýrovití (Vespertilionidae). Hodnoty letové aktivity pozitivně korelovaly s počty nalezených kadaverů. V úsecích se zvýšenou mortalitou lze doporučit umístění letových zábran po jedné nebo obou stranách silnice.