^ö^ ÚVOD ^ö^ O ORGANIZACI ^ö^ KONTAKTY ^ö^ PORADNA ^ö^ ODKAZY    


FaceBook

Anketa
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 35142.
43.7% (15343)
28.4% (9977)
27.9% (9822)
V této anketě jste již hlasoval(a).

Naši sponzoři a partneřiČESON je členem organizace BatLife
Projekty

LIFE PODKOWIEC PLUS: zpátky do lesa – komplexní ochrana netopýřích úkrytů (2021 - 2026)

Cílem projektu je udržení či zlepšení stavu ochrany ohrožených druhů netopýrů (zejména vrápence malého, netopýra velkého a n. brvitého) ve střední a východní Evropě - konkrétně v Polsku, České republice, Slovensku a Rumunsku. Projekt si rovněž klade za cíl změnit přístup k ochraně netopýrů od reaktivního (řešení již vzniklých problémů ohrožujících netopýry a existenci jejich úkrytů) k proaktivnímu, kdy preventivní opatření umožní předcházet vzniku možných problémů a sníží tak konflikt mezi lidmi a netopýry. V každé ze zúčastněných zemí se opatření budou lišit s ohledem na lokální potřeby a možnosti konkrétních lokalit.

Náplní projektu je zejména:

 • Vybudování tří typů nových úkrytů pro netopýry (pro mateřské kolonie, menší přechodné úkryty a zimoviště) v těsné blízkosti lovišť. Toto opatření tak poskytne netopýrům nejen vhodnější úkryty, kde nebude docházet ke konfliktním situacím s lidmi, ale zároveň eliminuje množství přeletů skrze fragmentovanou krajinu, kde hrozí netopýrům nebezpečí (např. v důsledku zvyšujícího se automobilového provozu)
 • Vyřešení problémů v  již existujících klíčových úkrytech netopýrů:
  1. Zabezpečení vchodů do jeskyní, aby nedocházelo k rušení mateřských či zimujících kolonií.
  2. Vybudování ochranných prvků na půdách historických objektů, aby netopýří trus nepoškozoval dřevěné trámy a mohl být snáze uklízen.
  3. Označení stromů s přirozenými dutinami obývanými netopýry nebo s netopýřími budkami, které by mělo zamezit jejich pokácení.
 • Vytvoření či úprava (odbahnění a odstranění blízkých křovin) stávajících malých vodních ploch, které jsou nezbytnou součástí netopýřího loviště, neboť představují nejen zdroj vody pro netopýry, ale zároveň se zde může vyvíjet a shromažďovat hmyz, který tvoří hlavní složku netopýří potravy.
 • Realizace workshopů pro vlastníky budov, památkové, krajské a místní úřady, architekty, kde budou prezentovány informace o významu budov pro netopýry, životním cyklu netopýrů a praktických ochranných opatřeních
 • Organizace osvětových akcí pro veřejnost a vytvoření propagačních a naučných materiálů (informační tabule a letáky, turistický průvodce zaměřený na oblast s výskytem vrápence malého atd.).

Realizace: říjen 2021 - září 2026

Více o jednotlivých aktivitách na stránkách projektu.

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Evropské unie z programu LIFE a Polského národního fondu ochrany životního prostředí a vodního hospodářství.

Hlavním řešitelem projektu je Polská společnost přátel přírody PRO NATURA. Partnery projektu jsou Česká společnost pro ochranu netopýrů, Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku, Rumunské centrum pro výzkum a ochranu netopýrů a Státní lesy Polska.