^ö^ ÚVOD ^ö^ O ORGANIZACI ^ö^ KONTAKTY ^ö^ PORADNA ^ö^ ODKAZY    


FaceBook

Anketa
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 35142.
43.7% (15343)
28.4% (9977)
27.9% (9822)
V této anketě jste již hlasoval(a).

Naši sponzoři a partneřiČESON je členem organizace BatLife
Projekty

Okřídlení sousedé (2021-2023)

Cílem projektu je zvýšit povědomí široké veřejnosti o problematice ochrany synantropních živočichů, ukázat možná řešení a způsoby aktivního zapojení za účelem ochrany jednotlivých druhů a zabránění poklesu biodiverzity v lidských sídlech. Cílem je rovněž vzdělat odbornou veřejnost (především pracovníky státní správy, pedagogy, architekty a projektanty) v oblasti ochrany přírody v sídlech a zvýšit tak její kompetence při implementaci ochrany přírody v rámci profesní praxe.

Projekt je zaměřen na zlepšování stavu životního prostředí pro 11 druhů červeného seznamu žijících v lidských sídlech. Využívá při tom konceptu deštníkových druhů – prostřednictvím několika charismatických druhů usiluje o ochranu ekosystému jako celku. Těmito druhy jsou: pozitivně vnímaný čáp bílý, jiřička a vlaštovka jakožto konfliktní druhy, kavka, sova pálená, sýček a netopýři (vrápenec malý, netopýr dlouhouchý, n. velký a n. brvitý), kteří jsou ohroženi stavebními úpravami.

Hlavním řešitelem je Česká společnost ornitologická. Partnery projektu jsou ČESON a SOS/BirdLife Slovensko.

ČESON bude v rámci projektu poskytovat zkušenosti a odborné poradenství týkající se výskytu a ochrany netopýrů v budovách, bude se podílet na organizaci exkurzí pro veřejnost, na realizaci seminářů a webinářů pro odbornou i laickou veřejnost. Dále bude spolupracovat také na natáčení filmu o obyvatelích půd a na přípravě populárně naučné publikace o ochraně ptáků a netopýrů v budovách.

Realizace: leden 2022 - červen 2023

Projekt byl podpořen z Norských fondů.