^ö^ ÚVOD ^ö^ O ORGANIZACI ^ö^ KONTAKTY ^ö^ PORADNA ^ö^ ODKAZY    


FaceBook

Anketa
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 36079.
43.4% (15671)
28.5% (10286)
28.1% (10122)

Naši sponzoři a partneřiČESON je členem organizace BatLife
Projekty

Ochrana netopýrů vázaných na úkryty v městském prostředí (2019 – 2020)

Cílem projektu je zefektivnění ochrany netopýrů vázaných na úkryty v budovách i ve stromech na území hlavního města Prahy prostřednictvím následujících dílčích kroků:

  • zvýšení informovanosti všech zainteresovaných skupin (projektantů, stavebních a arboristických, zahradnických či lesnických firem, majitelů a správců budov a pozemků, veřejné správy ad.) o příslušné problematice
  • prosazování plošné realizace vhodných ochranných opatření během rekonstrukcí budov, při kácení a ošetřování stromů v parcích, alejích, kolem vodních ploch a vodotečí
  • zlepšení vztahu široké veřejnosti k netopýrům a zvýšení ochoty aktivně spolupracovat při jejich ochraně


Náplní projektu je realizace osvětových akcí pro veřejnost (včetně prezentace putovní výstavy), zajištění odborného poradenského servisu, odměňování lidí za aktivní přístup při ochraně netopýřích úkrytů památeční plaketou „Náš soused je netopýr“. Dále výroba a distribuce nových propagačních materiálů, rozšíření webových stránek „vestrome.sousednetopyr.cz“ o sekci prezentující příklady dobré praxe a aktivní komunikace s veřejnou správou a odbornými organizacemi, včetně uspořádání jim určeného semináře.

Realizace: červenec 2019 – prosinec 2020

Projekt je realizován s finančním přispěním Hlavního města Prahy.