^ö^ ÚVOD ^ö^ O ORGANIZACI ^ö^ KONTAKTY ^ö^ PORADNA ^ö^ ODKAZY    


FaceBook

Anketa
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 34651.
43.8% (15162)
28.4% (9837)
27.9% (9652)
V této anketě jste již hlasoval(a).

Naši sponzoři a partneřiČESON je členem organizace BatLife
Projekty

Ochrana netopýrů v lesním prostředí: metodická práce, poradenství a osvěta

Lesy představují prostředí obývané řadou živočišných druhů včetně netopýrů. Ti zde nalézají úkrytové možnosti a také v lesích loví potravu (hmyz). Většina hospodářských lesů, charakterizovaná dlouhodobým trendem ke stejnověkým kulturám převážně jehličnatých dřevin, je však z hlediska biodiverzity značně ochuzena. Pro netopýry je v takových porostech značně redukováno jak množství dostupné potravy, tak nabídka vhodných úkrytů.

Cílem projektu je vypracování metodického materiálu, který bude definovat konkrétní opatření doporučená pro zlepšení životních podmínek netopýrů v lesích, a zároveň zprostředkování těchto informací konkrétním vlastníkům a správcům lesů prostřednictvím odborných seminářů.

Projekt se zabývá také problematikou náhradních úkrytů, které jsou netopýři nuceni osídlovat, tj. úkrytů v budovách nalézajících se v lesnaté krajině. Ochrana netopýrů v těchto úkrytech je zajišťována především prostřednictvím poradenské činnosti.

Náplní projektu je rovněž zvyšování informovanosti široké veřejnosti o problematice ochrany netopýrů v přirozených i umělých úkrytech – plánováno je vydání informačního letáku, vytvoření výukového programu pro děti a uspořádání řady osvětových akcí.

Realizace: 2013

Projekt finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství ČR.