Tab. 1. Parametry echolokačních signálů 29 druhů netopýrů. U druhů označených * zatím v ČR výskyt odchytem prokázán nebyl, v SR a sousedních zemích ano.

druh FMAX (kHz) FSTART (kHz) FEND (kHz) délka signálu (ms) vzdálenost signálů (ms) typ signálu poznámky možnost záměny                
Rhinolophus ferrumequinum 79-84 60-70 50-70 35-75 90-100 FM-CF-FM  Někdy viditelný 1.harmonický na 40 kHz  
Rhinolophus hipposideros 108-114 90-100 80-100 30-60 do 100 FM-CF-FM  Někdy viditelný 1.harmonický na 55 kHz
Rhinolophus euryale* 102-107 90-100 80-100 30-60 do 100 FM-CF-FM  Někdy viditelný 1.harmonický na 50 kHz  
Myotis alcatoe 45-60 110-130 40-50 do 4 80-90 STFM  
Myotis brandti 38-50 65-95 26-36 4-7 80-100, 180 STFM   Mmys  
Myotis mystacinus 40-55 65-100 28-40 3-6 80-90 STFM   Mbra
Myotis emarginatus 50-70 90-140 38-48 1,5-3,5 40-90 STFM    
Myotis natererri 32-48, 50 80-150 20-35 1,5-5 75-110 STFM  
Myotis bechsteini 41-48 80-100 25-40 2,5-5,5 80-120 STFM    
Myotis myotis 30-35 50-75 21-26 5-10 do 135 WFM, STFM   Moxy
Myotis oxygnathus 30-35(42) 50-75 21-26 5-10 do 135 WFM, STFM   Mmyo  
Myotis daubentonii 38-47 55-95 25-40 3-7 65-95 STFM Mohou se vyskytnout i delší QCF signály pod 40 kHz, nebo signály s abnormálním počátkem - frekvence nejdříve stoupá a následně klesá - signál vytváří "háček"
Myotis dasycneme (32)36-41 65-85 25-35 4-8 (10-20) 90-120 STFM, WFM, QCF Signály s QCF složkou nižší a delší; přítomnost těchto signálů druhově specifická  
Vespertilio murinus 23-26 30-45 21-24 12-20 260-320 QCF, NFM, WFM  
Eptesicus nilssonii 27-30 35-45 26-29 9-15 160-200 NFM, WFM    
Eptesicus serotinus 24-27 35-60 22-27 10-16 130-180, 240-290 NFM, WFM  
Hypsugo savii 32-35 40-50 31-36 7-11 190, 280-370 FM-QCF, QCF    
Nyctalus leisleri 22-28 25-40 21-26 7-16 200-300, 300-400, 100-200 QCF, NFM, WFM  
Nyctalus noctula 18-26 17-22, 30-60 16-21, 22-28 6-26, 6-13 380-400 QCF, NFM, WFM střídání nižších delších a vyšších kratších signálů Nlas  
Nyctalus lasiopterus* 15-20 15-25 14-20 15-25 400-550 QCF, NFM, WFM střídání nižších delších a vyšších kratších signálů Nnoc
Pipistrellus nathusii 37-41 38-70 35-41 7-10 100-300 FM-QCF, QCF   Pkuh  
Pipistrellus pipistrellus 43-49 50-60 42-49 4-8 75-95 FM-QCF, QCF  
Pipistrellus pygmaeus 52-57 60-80 51-56 4-8 65-90 FM-QCF, QCF    
Pipistrellus kuhli* 36-41 37-70 35-40 6-10 90-130 FM-QCF, QCF   Pnat
Barbastella barbastellus  31-33 a 40-43 38-42 a 45-55 25-31 a 28-35 2,3-3,3 a 4-6,5 50-70 QCF-FM, FM, STFM střídání dvou typů signálů QCF-FM a FM  
Plecotus auritus 25-35 45-60 13-18 2-5 70-200 STFM proměnlivé intervaly Paur
Plecotus austriacus 23-28 35-55 16-20 3-6 80-230 STFM proměnlivé intervaly Paus  
Miniopterus schrebersii* 50-53 55-75 49-53 8-13 65-140 FM-QCF, NFM-QCF proměnlivé intervaly
Tadarida teniotis* 10-14 12-15 (30) 10-14 12-20 450-550 QCF, NFM