^ö^ INTRODUCTION ^ö^ ABOUT US ^ö^ CONTACTS ^ö^ BAT ADVICE ^ö^ LINKS    


FaceBook

Poll
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 22382.
46.7% (10452)
27.4% (6130)
25.9% (5800)
V této anketě jste již hlasoval(a).

Our sponsors and partnersCBCS (ČESON) is member of BatLife


Czech Bat Conservation Society

The Czech Bat Conservation Society (ČESON) was founded in 1991 with the aim to enhance cooperation between professional and amateur bat workers. The mission of this non-governmental organisation is coordination of bat conservation and research. ČESON gathers information about bat conservation problems, calls attention of responsible authorities to these problems and suggests their solution. ČESON also provides advice on the conservation of bats and their habitats, disseminates information on the current problems in bat conservation among members and friends of the Society, and promotes cooperation between amateur bat workers, general public, professional bat experts and government agencies in bat research and conservation. ČESON is engaged in monitoring of bat populations in the Czech Republic and represents national bat conservation both in the country and abroad.


News

Webinář "Strom jako biotop v arboristické praxi" [14.1.2022]
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) pořádá dne 3.2.2022 odborný webinář, zaměřený na ochranu živočichů při arboristických zásazích i komplexních úpravách parků. Přednášet budou rakouský stromolezec Stefan Knöpfer, ing. Alice Dědečková z odboru ochrany prostředí MHMP a dr. Eva Cepáková z ČESON. Webinář je určen pro arboristy, pracovníky ochrany přírody, správce zeleně, pedagogy a studenty odborných škol, ale i další zájemce. Podrobnosti zde. Přednáška "Obnova pražské Stromovky s ohledem na výskyt netopýrů a dalších chráněných živočichů" se koná v rámci projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
PF 2022 [23.12.2021]
Přejeme klidné svátky a příznivý nový rok! PF 2022
Mezinárodní workshop "Ochrana netopýrů při zateplování budov" [20.12.2021]
Česká společnost pro ochranu netopýrů, s finanční podporou Ministerstva životního prostředí, uspořádala mezinárodní workshop "Conservation of bats during building insulation". Realizace semináře vycházela z úkolů přijatých na zasedání smluvních stran dohody EUROBATS v roce 2018, zejména Usnesení č. 8.9 Netopýři, zateplování a izolační materiály (Resolution 8.9 Bats, Insulation and Lining Materials). Česká republika má v tomto směru rozsáhlé zkušenosti i odbornou základnu na velmi vysoké úrovni, řešení problematiky je věnována intenzivní pozornost od roku 2009. Setkání se původně mělo uskutečnit prezenční formou v Olomouci, nakonec však kvůli epidemiologickým opatřením proběhlo online, a to dne 8. prosince 2021. Workshopu se zúčastnilo 35 účastníků ze 14 zemí a 6 přednášejících z Čech a ze Slovenska. Závěry ze setkání jsou k dispozici zde.
Další ocenění v rámci akce "Náš soused je netopýr" [15.12.2021]
Další památeční plakety v rámci akce "Náš soused je netopýr" putovaly na Moravu: První do ZOO a zámku Zlín - Lešná, kde mají na půdě letní kolonii vrápenců malých. Druhá panu Kukalovi do Horního Štěpánova, který na půdě a ve sklepě svého domu též poskytuje úkryt vrápencům malým. A třetí plaketu obdržela správa Letního kina v Olomouci, v jehož areálu se nachází řada významných úkrytů několika stromových druhů netopýrů (jako je např. n. rezavý, n. parkový či n. vodní) v dutinách ponechaných starých stromů nebo také ve vyvěšených netopýřích budkách. Podrobnější informace o všech oceněných najdete zde. Akce probíhá v rámci projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
ČESON a ekologická výchova v roce 2021 [6.12.2021]
V uplynulém roce uskutečnili lektoři ČESON celkem 27 vzdělávacích akcí pro žáky mateřských, základních i středních škol. Náplní přednášek, výukových programů a exkurzí bylo poznání způsobu života netopýrů, jejich významu v přírodě a možností jejich ochrany. Velká část z nich proběhla v Praze, a to díky projektu podpořenému hl. m. Prahou. Vzdělávací programy budou pokračovat i v roce 2022. Podrobnější informace a objednávkový formulář jsou k dispozici v sekci Programy pro školy.
Poslední letošní webináře o praktické ochraně netopýrů [20.11.2021]
Ke konci roku pořádáme dva online semináře, zaměřené na konkrétní postupy k zajištění ochrany synantropních netopýrů. První z nich se koná 30. listopadu a mluvit se zde bude o problematice výskytu netopýrů vázaných na úkryty v budovách a také ve stromech. Druhý webinář, který proběhne 9. prosince, je věnován speciálně tématu ochrany letních kolonií netopýrů na půdách velkých budov, jako jsou kostely, hrady a zámky. Více v kalendáři akcí. Webináře jsou součástí projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Další dvě plakety "Náš soused je netopýr" předány [16.11.2021]
V průběhu října a listopadu byly předány další dvě památeční plakety v rámci akce "Náš soused je netopýr". První převzali zástupci Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Křížlicích na Liberecku za pomoc s ochranou letních kolonií čtyř druhů netopýrů, které sídlí v podkroví evangelického kostela a také na faře. Druhá putovala do Prahy za paní Jitkou Kotrbatou, která na své chatě v Třebouticích pečuje o letní kolonii netopýrů rodu Pipistrellus. Podrobnější informace o všech dosud oceněných najdete zde. Akce "Náš soused je netopýr probíhá v rámci projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Netopýří večírek na youtube [15.11.2021]
Záznam popularizačního webináře zaměřeného na téma monitoringu netopýrů, který proběhl 10.11.2021, je k dispozici na youtube: Netopýří večírky - 1.díl
Výstava dětských kreseb netopýrů na Kampě [5.11.2021]
Nejzdařilejší obrázky z loňské výtvarné soutěže pro pražské děti "Soused netopýr" si můžete prohlédnout na výstavě v domečku Salla Terrena na Kampě, a to až do 20. prosince 2021. Otevřeno je denně 15:00 - 21:00+. Více v pozvánce. Podrobný přehled výsledků soutěže je na webu v sekci Programy pro školy. Výstava probíhá ve spolupráci s Komunitním centrem Kampa v rámci projektu podpořeného Hl. m. Prahou.
U příležitosti 30. výročí ČESON pořádáme Netopýří večírek [1.11.2021]
Česká společnost pro ochranu netopýrů slaví letos na podzim 30 let existence. A protože doba bohužel stále ještě příliš nepřeje osobním setkáním, rozhodli jsme se uspořádát alespoň akci virtuální. Všechny zájemce z řad široké veřejnosti zveme na první ze série webinářů nazvaných Netopýří večírky. Úvodní díl proběhne ve středu 10. listopadu 2021 od 18:00 hod. a jeho tématem bude monitoring netopýrů. Více zde.
Prožijte konec října s netopýry [22.10.2021]
Poslední říjnovou neděli 31.10. zveme všechny zájemce na dvě akce s netopýry: Od 14:00 do 16:00 hod. je v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy připraven program k ukončení výstavy "Netopýři tajemní a zranitelní" a od 16:00 hod. začíná Halloween s netopýry na Domečku v Chlumu u Třeboně. Podrobnější informace najdete zde. Akce se konají v rámci projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
120. plaketu "Náš soused je netopýr" získalo JK Jestřábí [20.10.2021]
120. držitelem plakety "Náš soused je netopýr" se stal JK Jestřábí Oskava z Václavova u Oskavy. Předání proběhlo během tradičního Badatelského víkendu, který ve Václavově organizuje Asociace středoškolských klubů České republiky, z.s. a paní Květa Děrdová ze ZŠ Břidličná. Účastníci programu pod vedením kolegy Evžena Tošenovského mimo jiné vyrobily další netopýří budky, které byly pro zvýšení úkrytové nabídky vyvěšeny na vhodná místa v areálu a jeho blízkém okolí. V jedné z budov areálu JK Jestřábí se navíc nachází tradiční úkryt letní kolonie netopýrů ušatých (Plecotus auritus). Kromě toho spolek dlouhodobě spolupracuje při pořádání osvětových přírodovědných táborů pro děti, i monitoringu netopýrů. Akce "Náš soused je netopýr" probíhá v rámci projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Podrobnější informace o všech oceněných najdete zde.
Netopýří questing - poznejte Třeboň a netopýry jinýma očima [23.9.2021 ]
Děti i dospělí, kteří si rádi hrají, mají novou možnost, jak se seznámit s netopýry a jejich zvyklostmi přímo "v terénu". Questing je outdoorová hra, která vznikla v USA a rozšířila se po celém světě. Od září 2021 je v provozu první trasa (quest) s netopýří tématikou v České republice. Provede vás Třeboní a ukáže, kde malí letouni loví potravu a kde se mohou ukrývat. Stačí si stáhnout průvodní list a vyrazit ven. V cíli najdete malý poklad. Quest byl připraven v rámci projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí, ve spolupráci s Třeboňskou záchrannou stanicí.
Během léta bylo předáno 5 plaket  [11.9.2021]
Během léta bylo předáno dalších 5 památečních plaket v rámci akce "Náš soused je netopýr". Mezi oceněnými jsou správy tří významných památek: zámek Valeč, hrad Landštejn a klášter Chotěšov jsou tradičními zimovišti netopýrů a zároveň různou formou pomáhají s osvětou návštěvníků ohledně ochrany netopýrů. Dalšími držiteli ocenění se stali manželé Burešovi ze Soutic, kteří ve svém domě hostí letní kolonie dvou druhů netopýrů - n. velkého a ušatého. A také pan Elingr z Předměřic nad Jizerou, který si sám vyrábí a na svých budovách vyvěšuje budky pro netopýry. Všem oceněným patří velký dík! Podrobnější informace najdete na webu sousednetopyr.cz. Akce probíhá v rámci projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Zveme na akce s netopýry - září a říjen [27.8.2021]
Kromě Mezinárodní noci pro netopýry se můžete v září zúčastnit i dalších akcí, nabízejících bližší seznámení se zajímavým životem létajících savců: 4. září bude připraven infostánek ČESON na Dnu pro zoologické zahrady v Olomouci, 15., 21. a 29. září a 7. října se uskuteční tradiční večerní vycházky v pražských parcích (Stromovka, Milíčovský les). Ve čtvrtek 23. září proběhne ve Stromovce vypouštění uzdravených netopýrů ze záchranné stanice hl. m. Prahy. Od 8. září do 31. října lze navštívit výstavu "Netopýři tajemní a zranitelní" v muzeu v Jílovém u Prahy. Zároveň od 11. září do 31. října probíhá tato výstava v Domě přírody Moravského krasu. Více v kalendáři akcí.
Mezinárodní noc pro netopýry 2021 [1.8.2021]
Srdečně zveme na letošní ročník Mezinárodní noci pro netopýry! Vyberte si z pestré nabídky akcí, které se konají od 18. srpna do 25. září na různých lokalitách po celé ČR. Seznámíte se s netopýry zblízka, dozvíte se zajímavosti o jejich životě, uvidíte ukázky výzkumu netopýrů a navštívíte i řadu nevšedních míst. Přehled všech akcí najdete zde. Některé akce probíhají v rámci projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Nový online přenos z letní kolonie netopýrů [29.6.2021]
V letních koloniích netopýrů je v těchto dnech živo. Samice v úkrytech porodily mláďata a mají tak plno práce s kojením, zahříváním a čištěním svých potomků. Ti se postupně budou více osamostatňovat. Svědky těchto událostí můžete být i vy! V červnu jsme totiž spustili nový live stream z kolonie netopýrů velkých na půdě základní školy v Berouně. Více na webu Na půdě, tam to žije!. Přenos je realizován v rámci projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Doc. Vladimír Hanák obdržel prestižní zahraniční ocenění [21.6.2021]
S radostí vám sdělujeme, že počátkem června 2021 doc. RNDr. Vladimír Hanák, CSc., jeden ze zakladatelů České společnosti pro ochranu netopýrů a dlouholetý člen výboru, získal čestné členství jako nejvyšší možnou poctu od Americké mammaliologické společnosti (American Society of Mammalogists, ASM). Prezident společnosti, profesor Douglas A. Kent v laureátském dopise doslova píše: "Ocenění je odrazem Vaší vynikající kariéry v oboru mammalogie, Vašeho významného přínosu mammalogii jako takové a Vašeho přínosu domácím institucím a národnímu vědeckému životu. Mezi předchozí laureáty patří takové osobnosti, jako jsou George Gaylord Simpson, Francis Petter, Angel Cabrera, C. Hart Merriam, Oldfield Thomas a také další výjimeční vědci. Medaili za Vaše úspěchy obdržíte do příštího roku, kdy se ASM sejde v Tucsonu." Jistě není náhodou, že výjimečné ocenění Vladímíra Hanáka proběhlo právě při stoletém výročí ASM a k třicetiletému výročí ČESONu. Berme tedy tuto příležitost také jako ocenění celé české vertebratologie, zejména pak chiropterologie, o jejíž rozvoj se laureát tolik zasloužil. Srdečně mu gratulujeme. Připojujeme rovněž laudatio k nedávným devadesátinám V. Hanáka z pera prof. Ivana Horáčka, který kandidáta na ocenění nominoval.
Zveme na akce s netopýry - červen a červenec [1.6.2021]
Konečně jsou tu první letošní akce pro veřejnost! Nenechte si ujít večerní vycházky do pražských parků (8., 10. a 17. června). Další zajímavá setkání s netopýry i ptáky proběhnou v rámci cyklu exkurzí "Za tajemstvím létajících sousedů" - 18.6. v Horce nad Moravou, 26.6. v Olomouci, 27.6. v Ostravě, 29.6. v Praze - Zbraslavi, 1.7. v Praze - Radotíně a 14.7. ve Zlíně. Účastníci tradiční pouti v Čermné na Trutnovsku, která se uskuteční 10.7., se s životem netopýrů seznámí díky přednášce v místním kostele. Podrobnosti najdete v kalendáři akcí.
Květnový webinář o ochraně netopýrů v budovách [4.5.2021]
Zveme na další ze série webinářů, seznamující s aktuálními informacemi o dotačních programech na zateplování budov, podmínkami šetrných rekonstrukcí s ohledem na netopýry a řešením problematického výskytu netopýrů na půdách. Uskuteční se v úterý 18. května 2021 od 14:00 hod - více v pozvánce. Kromě pracovníků úřadů a firem v Jihočeském kraji se webináře mohou zúčastnit i další zájemci. Tato vzdělávací akce se koná v rámci projektu podpořeného MŽP a SFŽP ČR.
City Nature Challenge 2021 se blíží [22.4.2021]
I příroda ve městě je krásná a zajímavá. Podělte se o svoje pozorování a zúčastněte se ve dnech 30. dubna - 3. května 2021 celosvětové výzvy City Nature Challenge! Stačí vyfotit rostlinu, živočicha či houbu a svůj snímek (či snímky) poslat pomocí aplikace iNaturalist do celosvětové databáze. Pokud si nebudete jistí určením druhu, nemusíte mít obavy, aplikace s identifikací pomůže. Záznamy navíc dodatečně ověřují také odborníci. V ČR se letos do akce zapojí Praha, Brno a nově i Uherské Hradiště. Které město bude mít nejvíce pozorování a nejvíce vyfotografovaných druhů? Podrobnosti najdete zde.
EUROBATS slaví 30. výročí [7.4.2021]
Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS) je významnou mezinárodní úmluvou, jejímž cílem je koordinace legislativní i praktické ochrany letounů žijících na území Evropy. Byla uzavřena v roce 1991, tedy právě před 30 lety. Česká republika je jednou z nejstarších smluvních stran dohody, a to již od roku 1994. Na každoročních zasedáních náš stát reprezentuje zástupkyně Ministerstva životního prostředí Mgr. Libuše Vlasáková, členem vědeckého výboru je Mgr. Helena Jahelková, Ph.D. Rádi bychom jim při této příležitosti poděkovali za dobrou spolupráci. Zároveň jsme potěšeni, že ČESON může dlouhodobě plnit roli partnera MŽP při řešení odborných otázek a naplňování dohody. Velké díky patří také pracovníkům sekretariátu EUROBATS v Bonnu. Všem kolegům v ČR i v zahraničí přejeme mnoho úspěchů v další záslužné práci na ochraně ohrožených létajících savců!
Webinář o ochraně netopýrů v budovách [24.3.2021]
V úterý 6. dubna 2021 od 14:00 hod. proběhne další webinář věnovaný tématu ochrany netopýrů při rekonstrukcích a zateplování budov a řešení problémů s výskytem netopýrů na půdách. Webinář je primárně určen pracovníkům úřadů a firem v Karlovarském kraji, zúčastnit se však mohou i další zájemci. Bližší informace v pozvánce. Webinář se koná v rámci projektu podpořeného SFŽP ČR a MŽP.
Začíná Netopýří rok plný dobrodružství - přidejte se k nám! [22.3.2021]
V závěru loňského roku jsme vydali novou publikaci "Netopýří rok plný zážitků". Tak trochu univerzální kalendář, s deníkovými záznamy jedné netopýří samičky, tak trochu zápisník s náměty na pozorování a pokusy v přírodě na každý měsíc roku. Bohužel, v důsledku stávajících opatření zatím není možné rozdávat ho během veřejných akcí a programů pro školy. Proto jsme připravili jeho internetovou verzi a k tomu navíc soutěž! Vydejte se do přírody - pozorujte, objevujte, pište, kreslete, foťte a sdílejte s námi své zážitky! Každý měsíc pak vylosujeme jednoho ze zúčastněných, který obdrží malou netopýří cenu! Sledujte náš facebook, kde budeme průběžně zveřejňovat aktuální informace.
Mezinárodní rok jeskyní a krasu [20.1.2021]
Mezinárodní speleologická unie (Union Internationale de Spéléologie) vyhlašuje rok 2021 jako Mezinárodní rok jeskyní a krasu. Cílem této kampaně je šířit informace o významu krasových oblastí, které představují nejen oblíbené turistické destinace, ale také například zásadní přírodní zdroj vody nebo biotop pro řadu druhů letounů. Tisková zpráva k zahájení kampaně. Partnery akce v ČR jsou Česká speleologická společnost, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa jeskyní ČR a Česká geologická služba. Podrobnější informace lze nalézt na webu www.speleo.cz.
Nové výukové materiály o netopýrech (nejen) pro děti [7.1.2021]
Během roku 2020 jsme vydali několik nových materiálů, které zábavnou a hravou formou přibližují život netopýrů. O pracovních listech "Netopýři v podzemí" a "Netopýři v parcích" jsme informovali již v létě. Koncem roku přibyl "Netopýří sešit pro starší děti", který obsahuje 15 kvízů a hádanek pro žáky 2. stupně základních škol. Poslední ze série publikací je "Netopýří rok plný zážitků" - deník netopýřice Lucky doplněný o tipy na pozorování přírody pro každý měsíc roku. Podrobnosti lze nalézt na stránce Výukové materiály. Pracovní listy i sešit jsou ke stažení ve formátu pdf. Zároveň připravujeme online podobu Netopýřího roku. Všechny materiály tak bude možné využít pro poučení a zábavu i v době epidemie. Publikace byly vydány v rámci projektů podpořených Hl. m. Prahou, SFŽP ČR a MŽP.
PF 2021 [30.12.2020]
Děkujeme za podporu a přejeme všem pevné zdraví a hodně štěstí v novém roce! PF 2021 (Foto: J. Šafář)
Poslední tři letošní plakety  [8.12.2020]
Koncem léta a na podzim jsme předali další památeční plakety v rámci akce "Náš soused je netopýr". První obdržel Pavel Koubek, sdružení Zelené srdce a správa hradu Orlík u Humpolce za dlouhodobé aktivity v ochraně netopýrů na Pelhřimovsku. Druhá plaketa byla poslána vedení Mateřské školy Hlubočepy, na jejíž půdě sídlí letní kolonie netopýrů. Třetí převzali Jana, Mates a Kuba Kroftovi z Prahy 8 za vyvěšení netopýřích budek a pomoc s organizací osvětových akcí. Předání proběhlo v rámci projektů finančně podpořených Hlavním městem Prahou, SFŽP a MŽP ČR. Další informace o akci "Náš soused je netopýr" včetně přehledu všech dosavadních držitelů - nově i formou interaktivní mapy - najdete zde.
Webinář "Ochrana netopýrů vázaných na úkryty v budovách" [27.11.2020]
V úterý 15. prosince 2020 se uskuteční webinář zaměřený na správné postupy při zateplování a rekonstrukcích domů obývaných netopýry, jakož i řešení případných problémů s výskytem těchto živočichů. Srdečně zveme pracovníky úřadů, zástupce bytových družstev, architekty, projektanty a všechny ostatní zájemce. Podrobnosti jsou uvedeny v pozvánce. Seminář se koná s finanční podporou Hlavního města Prahy, Státního fondu životního prostředí ČR a MŽP.
Webinář "Pracujeme s výukovým programem Netopýři a les" [16.11.2020]
Učitele 1. stupně základních škol, lektory ekocenter i další zájemce zveme na webinář k výukovému programu "Netopýři a les", který proběhne 1. prosince 2020. Účastníci se podrobně seznámí s náplní výukového programu, aby ho mohli sami používat při výuce. Zároveň získají zdarma výukový balíček. Více informací v pozvánce. Webinář se koná v rámci projektu podpořeného Hlavním městem Prahou.
Výsledky výtvarné soutěže  [19.10.2020]
Výtvarná soutěž pro žáky pražských škol na téma "Soused netopýr" má své vítěze. Celkem se sešlo 208 soutěžních příspěvků. V kategorii 4-5 let obsadila 1. místo Anna Hodboďová z MŠ Jeseniova, v kategorii 5,5-8 let Nina Macáková ze SZUŠ Škola pro radost, v kategorii 9-11 let Adam Kovář ze ZŠ Petřiny sever, v kategorii 12-15 let Anna Vařeková ze SZUŠ Škola pro radost. Plánovaná výstava obrázků a setkání s výherci soutěže se bohužel zatím nemůže uskutečnit. Předání cen a prezentace vítězných děl proběhne náhradní cestou. Podrobnější výsledky soutěže a další informace naleznete zde. Soutěž probíhala v rámci projektu podpořeného Hl. m. Prahou.
Výtvarná soutěž pro pražské děti [8.9.2020]
ČESON vyhlašuje soutěž pro děti z pražských mateřských, základních a středních škol na téma "Soused netopýr". Přihlásit lze výtvarná díla vytvořená libovolnou technikou na papír, a to až do 9. října 2020. Více v letáčku. Soutěž probíhá v rámci projektu podpořeného Hlavním městem Prahou.
Zveme na další akce s netopýry [1.9.2020]
Kromě Mezinárodní noci pro netopýry zveme i na další akce, které přibližují tajuplný svět létajících savců. V sobotu 5. září můžete navštívit informační stánek na Dnu pro zoologické zahrady v ZOO Olomouc. V Praze připravujeme tři večerní exkurze do Stromovky - 15., 19. a 22. září. V dolu Jeroným u Sokolova je až do 20. září k vidění výstava Netopýři tajemní a zranitelní. V muzeu v Blansku pokračuje výstava Hlavou dolů - Netopýři v Moravském krasu. Více v kalendáři akcí.
Mezinárodní noc pro netopýry 2020 [28.7.2020]
Malé i velké srdečně zveme na letošní ročník Mezinárodní noci pro netopýry! Vyberte si z pestré nabídky akcí, které se konají od 13. srpna do 25. září na různých lokalitách po celé ČR. Seznámíte se s netopýry zblízka, dozvíte se zajímavosti o jejich životě, uvidíte ukázky výzkumu netopýrů a navštívíte i řadu nevšedních míst. Přehled všech akcí najdete zde. Některé akce probíhají v rámci projektu finančně podpořeného SFŽP ČR a MŽP.
Nové pracovní listy pro děti [24.7.2020]
V rámci projektu "Skrytý život v památkách - výpravy za tajemstvím létajících savců" jsme vytvořili dva nové pracovní listy pro děti - Netopýři v podzemí a Netopýři v parcích. Můžete je využít při výletech na lokality z netopýří mapy, nebo si je zkuste vyluštit jen tak. Všechny dosud vydané pracovní listy jsou ke stažení zde. Projekt je finančně podpořen SFŽP ČR a MŽP.
Držitelé ocenění za ochranu netopýrů [8.7.2020]
Také v letošním roce jsou oceňováni lidé, kteří aktivně spolupracují při ochraně netopýřích úkrytů v lidských sídlech. Památeční plakety a certifikáty "Náš soused je netopýr" byly předány paní učitelce Votavové a dětem ze ZŠ Žihobce za výrobu netopýřích odpočívadel, správě zámku Libochovice za spolupráci při zpřístupnění sklepů, panu Přibylovi a paní Chadimové za vzorný postup při rekonstrukci kostela v Horní Polici, městu Odry za šetrné zpřístupnění Flascharova dolu a mateřské škole Tylovice v Rožnově pod Radhoštěm za výrobu budek pro netopýry. Podrobnosti jsou na stránce Klubu přátel netopýrů. Motivační akce probíhá v rámci projektu podpořeného SFŽP ČR a MŽP.
Letní akce pro veřejnost [15.6.2020]
Stejně jako každý rok připravujeme přehled všech akcí, které se uskuteční na konci prázdnin v rámci Mezinárodní noci pro netopýry. Najdete jej na těchto stránkách během července. Kromě toho vás ale již nyní můžeme pozvat na tři letní vycházky: jedna z nich proběhne v Praze - Zbraslavi 2. července, další pak ve Svitavách 3. července a v Linharticích u Moravské Třebové 17. července. Zhlédnout můžete také tři výstavy o netopýrech - putovní výstava "Netopýři tajemní a zranitelní" je k vidění v Muzeu ve Svitavách a od 1. července také v dole Jeroným na Sokolovsku, v Blansku po celé léto probíhá výstava "Hlavou dolů - Netopýři v Moravském krasu". Více v kalendáři akcí.
Článek o létajících savcích Prahy [11.6.2020]
V elektronickém magazínu Pražská EVVOluce č. 2/2020 najdete článek, připravený ve spolupráci se ZO ČSOP Nyctalus. Představuje pražskou netopýří faunu a dozvíte se zde také, kam vyrazit na večerní výpravy za těmito zajímavými živočichy.
Pozvánka na prodlouženou výstavu a akce pro veřejnost [12.5.2020]
Srdečně zveme na výstavu "Netopýři tajemní a zranitelní" ve svitavském muzeu, která (po nucené pauze z důvodu koronavirové epidemie) znovu pokračuje a je prodloužena až do 20. září 2020. Připravujeme také některé exkurze a další akce pro veřejnost. První z nich proběhne 3. června v Uherském Hradišti, další 18. a 24. června v Praze. Více v kalendáři akcí.
Epidemie koronaviru: máme se bát našich netopýrů? [27.4.2020]
Vědecké výzkumy potvrzují, že netopýři nejsou o nic více nebezpeční než jiné druhy zvířat v naší přírodě a nešíří nemoc COVID-19. Výskyt kolonií netopýrů na půdách či v podstřeší domů tedy nepřináší zvýšené zdravotní riziko. Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) proto apeluje na veřejnost, aby nedocházelo k pronásledování netopýrů či likvidaci jejich úkrytů. V případě jakýchkoliv pochybností je možné obrátit se na odborníky, kteří pomohou vyřešit konkrétní situaci. Více ve společné tiskové zprávě ČESON a AOPK ČR.
Tip pro veřejnost: kde a jak pozorovat netopýry  [23.4.2020]
Plánované přednášky, exkurze a další akce pro veřejnost zatím bohužel nemohou kvůli nouzovému stavu probíhat. Na večerní výpravy za netopýry však mohou lidé během jara vyrazit sami, a to i ve městech. Kde a jak letouny pozorovat, si lze přečíst na našem webu nebo v článku věnovaném pražským netopýrům.
O netopýrech a koronaviru pro děti [17.4.2020]
Netopýři jsou v podezření. Někdo přece musel člověka koronavirem nakazit! Podaří se netopýrům uniknout pronásledování? Nový příběh o ušatém Vendovi, který navazuje na knihu Netopýří chmýří, doporučujeme dětem i jejich rodičům. Na konci pohádky najdete informace ze světa skutečných netopýrů. Snad lidem pomohou pochopit, že svoje obavy upírají nesprávným směrem. Pohádka je ke stažení zde.
Stanovisko mezinárodních úmluv k problematice onemocnění COVID-19 [9.4.2020]
Sekretariáty Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (CMS), Dohody o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS) a Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (AEWA) vydaly společné stanovisko týkající se netopýrů a onemocnění COVID-19. Netopýři nešíří COVID-19. Nemoc se přenáší z člověka na člověka. Neexistuje žádný důkaz, že by netopýři přímo infikovali člověka. - Původní stanovisko na webu EUROBATS. - Český překlad stanoviska.
Naši netopýři se na jaře postupně probouzejí, nemusíme se jich ale obávat [3.4.2020]
V posledních týdnech média opakovaně varují veřejnost před netopýry jakožto potenciálními zdroji koronaviru. Tato souvislost je však zavádějící. Není třeba se bát přenosu choroby. Netopýři, které najdete venku nebo vám zaletí do bytu, mohou být ztuhlí, neznamená to však, že by umírali. Jejich strnulost je zcela přirozená a nesouvisí s žádnými nemocemi. Zimu netopýři přečkávají ve stavu hluboké letargie (hibernace), kdy dojde k výraznému poklesu teploty těla, frekvence činnosti srdce i dýchání. Díky tomu šetří energií v období nedostatku potravy. Tukových zásob na svém těle mají jen nevelké množství. Pokud najdete na přelomu zimy a jara uhynulého netopýra, s největší pravděpodobností u něj došlo k předčasnému vyčerpání tukových zásob (může být způsobeno výběrem nevhodného úkrytu, střídáním počasí na konci zimy, opakovaným rušením v úkrytu apod.). Netopýři mohou stav strnulosti (snížené teploty těla) využívat i v jiných částech roku - prakticky vždy, když potřebují ušetřit energii.
Pozvánka na valnou hromadu ČESON  [13.3.2020]
POZOR: Z DŮVODU PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU VALNÁ HROMADA V PLÁNOVANÉM TERMÍNU NEPROBĚHNE. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE, KTERÉ MĚLY BÝT NÁPLNÍ SCHŮZE, BUDOU ČLENŮM ROZESLÁNY PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉHO ZPRAVODAJE. ČLENOVÉ BUDOU MÍT MOŽNOST VYJÁDŘIT SE K DISKUSNÍM BODŮM PROSTŘEDNICTVÍM EMAILU. Zveme všechny členy na letošní valnou hromadu ČESON, která se (podle dosavadních předpokladů) uskuteční v sobotu 18. dubna 2020 na katedře zoologie PřF UK v Praze. Místem setkání je tentokrát učebna č. 312 ve 3. patře. Podrobnější informace o programu v pozvánce. O případné změně termínu budeme včas informovat.
Seminář k výukovému programu  [20.2.2020]
POZOR, ZRUŠENO!!! (Z DŮVODU PREVENCE ŠÍŘENÍ KORONAVIRU). SEMINÁŘ SE USKUTEČNÍ V NÁHRADNÍM TERMÍNU, O KTERÉM BUDEME VČAS INFORMOVAT. Učitele 1. stupně základních škol, lektory ekocenter i další zájemce zveme na instruktážní seminář k výukovému programu "Netopýři a les", který se koná v Praze dne 26. března 2020. Účastníci se podrobně seznámí s náplní výukového programu, aby ho mohli sami používat při výuce. Zároveň získají zdarma výukový balíček. Více informací v pozvánce.
Zveme na první letošní akce pro veřejnost [5.2.2020]
Od 13.2. do 13.4. můžete v Městském muzeu a galerii ve Svitavách zhlédnout výstavu "Netopýři tajemní a zranitelní". Jako doprovodný program se 20.2. a 19.3. uskuteční přednášky Jiřího Šafáře a Evžena Tošenovského. Na jaro připravujeme i další akce pro veřejnost: dne 9.3. přednášku v Odrách, 28.3. oblíbené Probouzení netopýrů v Javoříčských jeskyních, 25.4. netopýří stanoviště v rámci akce City Nature Challenge v Praze - Hostivaři. Více v kalendáři akcí. UPOZORNĚNÍ: Z DŮVODU PREVENCE ŠÍŘENÍ KORONAVIRU MŮŽE DOJÍT KE ZRUŠENÍ ČI ZMĚNĚ TERMÍNU NĚKTERÝCH AKCÍ.
Netopýři a epidemie koronavirů [31.1.2020]
Vyjádření prof. Ivana Horáčka, předsedy ČESON, k aktuální problematice epidemie respiračního onemocnění způsobeného koronaviry - ke stažení zde.