Netopýr Saviův (Hypsugo savii)

 

Autoři:

Michal Andreas, Tomáš Bartonička, Eva Cepáková, Vladimír Hanzal, Radek Lučan, Zdeněk Řehák

 

1.     Informace o ochraně druhu

-         Směrnice o stanovištích: příloha IV

-         červený seznam ČR: taxon, o němž jsou nedostatečné údaje – data deficient (DD)

-         celosvětový červený seznam IUCN: - - -

-         stupeň ochrany na národní úrovni: : silně ohrožený druh (vyhláška č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

-         mezinárodní ochrana: Bernská úmluva (příloha II), Bonnská úmluva (příloha II), dohoda EUROBATS (příloha I)

 

 

2.     Rozšíření a početnost

Areál druhu. Palearktický druh (Mitchell-Jones et al. 1999).

Rozšíření v Evropě. V Evropě obývá především mediteránní oblast, na sever sahá areál tohoto druhu po Švýcarsko, Rakousko a Maďarsko (Mitchell-Jones et al. 1999).

Rozšíření a početnost v České republice.   V České republice byl tento druh zjištěn teprve čtyřikrát (vesměs v Brně), poprvé v roce 2001 (Gaisler 2001, Gaisler &Vlašín 2003).

  

3.     Ekologie

Tento druh je vázán na skalnaté oblasti. Jako úkryty mu slouží především skalní pukliny, ale také štěrbiny v budovách nebo skuliny pod kůrou stromů. Jeskyním se obvykle vyhýbá. Potravu loví ve volném prostoru.

 

4.     Intenzivní monitoring (populační monitoring)

5.     Extenzivní monitoring (mapování)

Tento druh nebude systematicky sledován, bude pouze evidován jeho případný výskyt v České republice (nálezová data).

 

 

6.      Literatura

Gaisler J. 2001. A mammal species new to the Czech Republic - Savi‘s pipistrelle Hypsugo savii. Folia Zool. 50: 231-233.

Gaisler J. & Vlašín M. 2003. Second record of Savi‘s pipistrelle (Hypsugo savii) in the Czech Republic. Vespertilio 7: 181-182.

Mitchell–Jones A.J., Amori G., Bogdanowicz W., Kryštufek B., Reijnders P.J.H., Spitzenberger F., Stubbe M., Thissen J.B.M., Vohralík V. & Zima J. 1999. The Atlas of European Mammals. Academic Press, London. 484 pp.