Obr 3. Výstup z ultrazvukového detektoru se systémem HET nastaveného na určité frekvence, zobrazený na sonogramu originálních signálů (ze systému TE). Zjednodušíme-li situaci a popíšeme-li kvasikonstantní (vodorovnou) část signálu, která je v HET detektorech slyšet bublavě citoslovcem „žbluňk“ a frekvenčně modulovanou (svislou) část signálu na poslech připomínající úder „tik“, budou v detektoru HET slyšet v případě A (50 kHz): tik(slabě mmyo)-tik(pnat)-tik(mnat), B (40 kHz): žbluňk(bbar)-tik(mmyo)-žbluňk(pnat)- tik(mnat)-tik(velmi slabě nnoc1)-žbluňk(2.harmonický nnoc2), C (30 kHz): tik(mmyo)-tik(mnat)-krátký žbluňk(nnoc1).