Česká společnost pro ochranu netopýrů Praha

c/o AOPK Praha, Kališnická 4–6, P. O. Box 85, 130 00 Praha 3


Zápis

ze 14.valné hromady České společnosti pro ochranu netopýrů,

která se konala dne 29.dubna 2005 v Národním museu v Praze

Přítomni (dle presenční listiny): ANDREAS, ANDRLE, BAJER, BÁRTA, BARTONIČKA, BARVA, BENDA PAVEL, BENDA PETR, BRAUNOVÁ, BUŘIČ, CEPÁKOVÁ, DUHONSKÝ, DVOŘÁK, FEJFAR, FLOUSEK, FRANĚK, HÁJEK, HOFFMANNOVÁ, HORÁČEK D., HORÁČEK I., HULVA, JAHELKOVÁ, JÓŽA, KÁŇA, KOUDELKA, KUTAL, LEMBERK, LUČAN, MALÁČ, MIKÁTOVÁ, MÜCKSTEIN, NECKÁŘOVÁ, NOVÁ, RADIL, ROVENSKÝ, ŘEHÁK, ŘÍŠ, SPÍŠEK, ŠEFROVÁ, VESELÝ, VITÁČEK, VLAŠÍN, VRÁNOVÁ, WOLF, ZIEGLEROVÁ, ZUKAL.

Omluvili se ELEDER, GAISLER, HANÁK, HANZAL, CHYTIL, ŠAFÁŘ, THUMOVÁ

 

ČESON loni obdržela v souvislosti s připravovaným monitoringem netopýřích populací v kontextu programu NATURA 2000 dodotaci od AOPK (100.000 Kč) na základě vypracování podrobné zprávy o vývojových trendech početností netopýřích populací na zimovištích (vypracovanou presidentem prof. Horáčkem) a dále grant ČSOP (20.000 Kč). Prostředky byly zčásti využity na základní provoz a na uhrazení tisku časopisu VESPERTILIO.

zapsal: Lučan (rucan@centrum.cz)