^ö^ ÚVOD ^ö^ O ORGANIZACI ^ö^ KONTAKTY ^ö^ PORADNA ^ö^ ODKAZY    


FaceBook

Anketa
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 12728.
50.7% (6454)
24.7% (3141)
24.6% (3133)
V této anketě jste již hlasoval(a).

Naši sponzoři a partneřiČESON je členem organizace BatLife


Organizační struktura

Název organizace:
Česká společnost pro ochranu netopýrů
Právní forma:
občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra
dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů
Působnost: Česká a Slovenská republika
Sídlo: Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, 128 00 Praha 2
IČO: 49370731
DIČ: CZ49370731 (jsme plátci DPH)
Bankovní spojení: č.ú. 4413339/0800
Statutární zástupci: Ivan Horáček, Petr Benda, Tomáš Bartonička, Petra Schnitzerová
E-mail: netopyr@ceson.org
Telefon: Volejte v případě potřeby kontaktovat kancelář organizace, nikoli v případě problémů s netopýry.
ředitel: +420774080402, zástupce ředitele: +42060587032
ID datové schránky: kxvuut8

V případě, že potřebujete poradit co s netopýry, volejte 737 121 672.

Nejvyšším orgánem ČESONu je valná hromada, která schvaluje stanovy, volí výbor, revizní komisi a předsedu. Výbor je dozorčí a strategický orgán, který dohlíží na chod organizace. Skládá se z osmi členů. Revizní komise má členy tři.

Výbor (2013-2018):
Ivan Horáček (předseda), Petr Benda (místopředseda), Tomáš Bartonička (ředitel, koordinátor monitoringu), Petra Schnitzerová (zástupce ředitele), Radek Lučan, Eva Cepáková, Jiří Šafář, Daniel Horáček, Antonín Reiter

Revizní komise (2013-2018): Vladimír Hanzal, Helena Jahelková a Dagmar Zieglerová

Jak se stát členem

Chcete-li se stát členem, stačí písemně o to požádat na adrese: ČESON, Katedra Zoologie PřF UK, Viničná 7, 128 00 Praha 2 nebo mailem na: netopyr@ceson.org. V žádosti uveďte jméno, adresu, e-mail a vaši motivaci, proč se chcete stát členem právě ČESONu a co vás na netopýrech zaujalo.
Děkujeme.

Vaše žádost bude projednána výborem ČESON. Budeme Vás průběžně informovat o činnosti společnosti a akcích pro členy prostřednictvím webovských stránek a poštou/emailem. Zavazujete se platit roční členský příspěvek 300,- Kč a dodržovat pravidla daná stanovami a morální kodex člena ČESON. Členství lze kdykoliv na žádost ukončit. Pokud člen po tři roky za sebou nezaplatí příspěvky, členství zaniká. Všichni členové mají možnost získat členský průkaz ČESON, který může usnadnit komunikaci s vlastníky a správci objektů či pozemků s výskytem netopýrů. Předpokladem je zaslání všech potřebných podkladů (průkazové foto, datum narození, adresa bydliště).