^ö^ ÚVOD ^ö^ O ORGANIZACI ^ö^ KONTAKTY ^ö^ PORADNA ^ö^ ODKAZY    


FaceBook

Anketa
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 11474.
51.7% (5935)
23.6% (2703)
24.7% (2836)
V této anketě jste již hlasoval(a).

Naši sponzoři a partneřiČESON je členem organizace BatLife


Organizační struktura

Název organizace:
Česká společnost pro ochranu netopýrů
Právní forma:
občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra
dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů
Působnost: Česká a Slovenská republika
Sídlo: Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, 128 00 Praha 2
IČO: 49370731
DIČ: CZ49370731 (jsme plátci DPH)
Bankovní spojení: č.ú. 4413339/0800
Statutární zástupci: Ivan Horáček, Petr Benda, Tomáš Bartonička, Petra Schnitzerová
E-mail: netopyr@ceson.org
Telefon: Volejte v případě potřeby kontaktovat kancelář organizace, nikoli v případě problémů s netopýry.
ředitel: +420774080402, zástupce ředitele: +42060587032
ID datové schránky: kxvuut8

V případě, že potřebujete poradit co s netopýry, volejte 737 121 672.

Nejvyšším orgánem ČESONu je valná hromada, která schvaluje stanovy, volí výbor, revizní komisi a předsedu. Výbor je dozorčí a strategický orgán, který dohlíží na chod organizace. Skládá se z osmi členů. Revizní komise má členy tři.

Výbor (2013-2018):
Ivan Horáček (předseda), Petr Benda (místopředseda), Tomáš Bartonička (ředitel, koordinátor monitoringu), Petra Schnitzerová (zástupce ředitele), Radek Lučan, Eva Cepáková, Jiří Šafář, Daniel Horáček, Antonín Reiter

Revizní komise (2013-2018): Vladimír Hanzal, Helena Jahelková a Dagmar Zieglerová

Jak se stát členem

Chcete-li se stát členem, stačí písemně o to požádat na adrese: ČESON, Katedra Zoologie PřF UK, Viničná 7, 128 00 Praha 2 nebo mailem na: netopyr@ceson.org. V žádosti uveďte jméno, adresu, e-mail a vaši motivaci, proč se chcete stát členem právě ČESONu a co vás na netopýrech zaujalo.
Děkujeme.

Vaše žádost bude projednána na následující valné hromadě společnosti. Budeme Vás průběžně informovat o činnosti společnosti a akcích pro členy prostřednictvím webovské stránky a poštou. Zavazujete se platit roční členský příspěvek 300,- Kč a dodržovat pravidla daná stanovami a morální kodex člena ČESON. Členství lze kdykoliv na žádost ukončit. Nezaplatíte-li po 3 roky členský příspěvek, budete ze společnosti veřejně výborem vyloučeni!. Všichni členové mají možnost získat průkazku Česon, která může usnadnit komunikaci s vlastníky a správci objektů či pozemků, které mohou být využívány netopýry. Předpokladem je však zaslání všech potřebných podkladů tj. foto, rodné číslo, adresa.